By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Opat, Jaroslav, 1924- jk01091156{{{}}}}
Published Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2003.
Annotation: Monografie; s autorovou Předmluvou (s. 9-11) a s oddíly: Před Velkou válkou, Ve válce, Tvůrce demokracie, Demokrat humanista. Ne Mesiáš!
Book
2
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 10, 2002, č. 49, srpen/září, s. 6-7
Annotation: S poznámkou Úryvek z přednášky v Masarykově dělnické akademii.
Article
3
by Opat, Jaroslav, 1924- jk01091156{{{}}}}
Published Praha : Melantrich, 1990.
Annotation: Doplněná verze biografické studie z roku 1987 (edice Petlice, exilové nakladatelství Index); mj. oddíl V boji o Rukopisy (s. 136-191); též o literárně...
Book
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 217, 15. 9., s. 3
Annotation: O objeveném rukopisu z roku 1928, v němž T. G. M. odpovídá: Pekař Josef na jeho kritiku knihy Česká otázka.
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 20, 1990, č. 5, s. 78-84
Annotation: Recenze třísvazkového sborníku referátů z mezinárodní vědecké konference o TGM pořádané školou slovanských a východoevropských studií...
Article
6
In: My 90. -- Roč. 14, 1990, č. 6, 3. 12., s. 16
Annotation: Z rozsáhlejší studie.
Article
7
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 2, s. 8-20
Annotation: Patočka Jan; o jeho kritice TGM. Část studie přetištěné z: Historický sborník, č. 24, 1989. S úvodní redakční poznámkou.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 16, 3. 10., s. 14-15
Annotation: Studie o vztahu T. G. M. k Rakousko-Uhersku a k nástupnickému Rakousku.
Article
9
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 76, 1990, č. 3, s. 244-256
Annotation: O pracích: Nejedlý Zdeněk věnovaných T. G. M. a o samizdatové knize: Patočka Jan, Masaryk. Soubor statí, přednášek a studií, sv. I a II (1980);...
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 54, 4. 3., příl. Slovo na neděli, s. 9
Annotation: Rozhovor s ředitelem ústavu J. O.; připojen článek šifry (bor) (Borovička Michael) o historii ústavu.
Article
11
In: Odkaz. -- ISSN 1213-6085. -- R. 1995, č. 1/2, s. 1-3
Annotation: S poznámkou Předneseno dne 26. 9. 1995 v Brně na mezinárodní konferenci 100 let Masarykovy České otázky.
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 33, 1992, Heft 1, s. 223-225
Annotation: Recenze sborníku s 18 příspěvky o: Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
13
14
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 51, 1995, č. 36, 11. 2., příl. Slovo na neděli, s. 7
Annotation: Poznámka ke 100. výročí vydání knihy.
Article
15
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 13, 1981, č. 2 (140), únor, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Přetištěno ze sborníku Zdeňku Kalistovi k osmdesátinám, Praha, červenec 1980.
Article
16
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1980, č. 5 (71), s. 485-494
Annotation: Studie. S bibliografií beletristického a vědeckého díla Z. K. (s. 494-495).
Article
17
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 21, 1987/1988, č. 83/84, [květen 1988], s. 762-765
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 22, 1988/1989, č. 86, [leden 1989], s. 455-456
Annotation: Masaryk Tomáš G.; recenze.
Article
19
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 8, 1993, s. 131-134
Annotation: Masarykova česká filosofie, Česká otázka; s výběrovou bibliografií prací ke sporům o Masarykovo pojetí české otázky (s. 135).
Article
20
by Opat, Jaroslav, 1924- jk01091156{{{}}}}
Published Praha : Ústav T.G.Masaryka, 1995.
Annotation: Soubor studií: Zdeněk Kalista (Úvaha k osmdesátinám českého historika), s. 7-18 (Kalista Zdeněk); Šance pro "střední" Evropu? (s. 19-35, mj....
Book