By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 18, 22. 1., s. [1], 5
iDnes.cz [online]. -- 22. 1. 2019
Annotation: Článek připomínající osobnost a dílo J. Foglara při příležitosti 20. výročí úmrtí.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 233, 6. 10., s. C3
Annotation: Článek o projektu výstavby nové budovy Národní knihovny České republiky.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 79, 3. 4., s. B1, B2
Annotation: Referát o výstavě knih ze sbírek jezuitské knihovny v Klementinu zapsaných v seznamu UNESCO Paměť světa.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 91, 18. 4., s. B1
Annotation: Článek o komplikacích spojených s otevřením nové budovy Národní technické knihovny v Dejvicích (plánovaným na 9. 9. 2009). Doplněno o přehled...
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 107, 9. 5., s. B1
Annotation: Článek o stěhování knih do nové budovy Národní technické knihovny v Dejvicích.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 109, 12. 5., s. C2
Annotation: Článek o festivalu Noc literatury, citováno z rozhovoru se zástupcem pořadatele akce J. Rosenkranzem. Doplněno o přehled míst, kde budou probíhat...
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 115, 19. 5., s. C1
Annotation: Článek o potížích Národní knihovny s plánovanou přestavbou historické budovy Klementina. Citováno z rozhovoru s řediteli Národní knihovny...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 115, 19. 5., s. C2
Annotation: Článek o novém depozitáři Národní knihovny v Hostivaři a stěhování Státní technické knihovny do nového sídla v Dejvicích. Doplněno o...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 130, 5. 6., s. B1, B3
Annotation: Článek o připravovaných akcích pro děti, mj. k oslavě čtyřicátého výročí prvního vydání časopisu Čtyřlístek s komiksem J. Němečka...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 140, 17. 6., s. B2
Annotation: Článek ke sbírce nadace Pro knihovnu na realizaci projektu nové budovy Národní knihovny v Praze podle návrhu architekta J. Kaplického.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 178, 1. 8., s. B1
Annotation: Článek ke stěhování Národní technické knihovny z budovy Klementina.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 178, 1. 8., s. B2
Annotation: Článek ke stavebním úpravám v budově Klementina, sídle Národní knihovny České republiky. Doplněno o glosy k historické budově Klementina...
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 179, 3. 8., s. B1
Annotation: Článek k návštěvě amerického astronauta A. Feustela v České republice, mj. o předání výtisku Nerudových Písní kosmických Akademii věd...
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 212, 10. 9., s. C2
Annotation: Reportáž o nové budově Národní technické knihovny v Praze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 249, 24. 10., s. B1
Annotation: Článek o umístění digitalizovaného díla B. Němcové na internetové stránky Městské knihovny v Praze (online: www.mlp.cz/bozenanemcova).
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 169, 21. 7., s. B4
Annotation: Článek o F. Kafkovi a jeho Praze.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 99, 28. 4., s. 4-5
Annotation: Článek se věnuje turismu po domech slavných osobnostech, mj. o vile bratří Čapků a bytu J. Foglara; připojena fotogalerie.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 54, 5. 3., s. C1, C3
Annotation: Článek o přípravě nového webu pro mladé čtenáře, zpřístupnění kompletního díla K. Čapka ve zvukové podobě na internetových stránkách...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 65, 18. 3., s. C1, C2
Annotation: Zpráva o připravované výstavě, zmíněn mj. rukopis brevíře Beneše z Valdštejna, citováno z rozhovoru s mluvčím Správy Pražského hradu D....
Article