By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 14, 4. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka na zesnulou N. Brettschneiderovou; vybráno a upraveno ze smutečního projevu.
Article
2
online
In: Universitas [online]. -- ISSN 1211-3387. -- 4. 6. 2018
Annotation: Rozhovor s P. Oslzlým o jeho působení v Divadle Husa na provázku, o Centru experimentálního divadla a zejména o jeho nové funkci rektora JAMU;...
Article
3
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [224]-226
Annotation: Projev vyjadřující požadavek zrušení politických kritérií při rozšiřování členské základny SČDU a začal fungovat jako česká divadelní...
Article
4
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. 226-229
Annotation: Projev, v němž autor nejprve podrobněji plénum seznámil s autory, jejichž hry se nesmějí inscenovat (V. Havel, I. Klíma, F. Pavlíček, K. Sidon,...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 3, 15. 3., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s ředitelem CED; mj. o divadelním ztvárnění deníků F. Jirousové a autorské tvorbě P. Oslzlého.
Article
6
In: Literka. -- Roč. 7, 2013, č. 1, leden
Annotation: Rozhovor s ředitelem Centra experimentálního divadla. Mj. o spolupráci na scénické kreaci na téma Magorovi, která bude mít premiéru 23. 2. 2013...
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 34, 9. 2., příl. Salon, č. 455, s. 1, 4
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2005, č. 0, 17. 11., s. 15-16
Annotation: "Editorial" nového časopisu, původně scénického; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
9
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 8, 17. 10., s. 35-37
Annotation: Vzpomínka na vzájemné kontakty a práci na aktové hře Zítra to spustíme; s poznámkou Psáno v říjnu 1996 a v říjnu 2006 a s biografickou poznámkou...
Article
10
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 18, 30. 4., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Americké listy. -- ISSN 0517-5992. -- Roč. 14, 2003, č. 7, 3. 4., s. 4
Annotation: Esej postavený na paralele T.G. Masaryk - Havel, pronesený 9.3.2003 v Los Angeles na oslavách výročí narození TGM, pořádaných českými krajanskými...
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 84, 27. 4., příl. Víkend, s. 8-13
Víkend. -- 27. 4. 2012
Annotation: Rozhovor o společenské angažovanosti, autorových nedávno zesnulých přátelích a satiře v divadle.
Article
13
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2007, č. 6, [17. 6.], s. 74 a 81
Annotation: Vzpomínka na setkání s T. Stoppardem na oslavách sedmdesátin V. Havla v Praze, v prosinci 2006 v New Yorku a v únoru 2007 na pražské premiéře...
Article
14
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2007, č. 3, 17. 3., s. 24
Annotation: O hrabalovských akcích v Brně v roce 2005 a vědecké konferenci v Udine; připojen Oslzlého příspěvek na ní.
Article
15
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 52, 2008, č. 3, březen, příl. Kam, roč. 14, č. 3, s. 5-6
Annotation: S poznámkou Petr Oslzlý o prvním divadelním uvedení Obsluhoval jsem anglického krále - Rozvzpomínání, Divadlo na provázku 1985, dramatizace...
Article
16
by Oslzlý, Petr, 1945- jk01091285{{{}}}}
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2010.
Annotation: Též s variantami scénáře inscenace.
Book
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 29-30
Annotation: Vzpomínka na I. M. Jirouse v rámci tematického bloku věnovaného jeho památce.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 18, 30. 10., s. 8-9
Annotation: Rozhovor především o historii divadla Husa na provázku a spolupráci s Václavem Havlem.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 294, 18. 12., s. A11
Annotation: Vzpomínka na V. Havla u příležitosti 2. výročí jeho úmrtí; mj. k návštěvám VH v Brně a brněnským inscenacím jeho her. Doplněno o bio-bibliografickou...
Article
20
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 60, 2016, č. 4, duben, s. 22
Annotation: Pozvánka do Divadla Husa na provázku na projekt "Kde Shakespeare můj? Už jde...", v rámci něhož budou uvedeny čtyři hry M. Uhdeho, a na obnovenou...
Article