By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 1, 1990, č. 21, 19. 11., s. 3
Annotation: Medailón.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 49, 27. 2., s. 9
Annotation: Peroutka Ferdinand; rozhovor s historikem, autorem mj. monografie Ferdinand Peroutka, muž přítomnosti.
Article
5
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 29, 1988, Heft 1, s. 148-152
Annotation: Recenze samizdatového strojopisného sborníku; Pekař Josef.
Article
6
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 16, 1980/1981, č. 61, [červen 1980], s. 187-190
Annotation: Pithart Petr; polemika s jeho esejem Pokus o vlast, Bolzano, Rádl, Patočka a my v roce 1979. - Též o názoru: Černý Václav.
Article
7
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 18, 1983/1984, č. 70/71, [prosinec 1983], s. 339-390
Annotation: Monografická studie; též o poměru: Čapek Karel, Čapek Josef, Šalda F. X. - Přítomnost.
Article
8
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 78, 2011, č. 6, prosinec, s. 11
Annotation: Poznámka vyvolaná úvahou L. Pokorného (Lesk a bída češství, KR č. 6/2011, s. 2-6). Též zmínka o recenzi S. Konečné.
Article
9
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 5, 1986, s. 247-277
Annotation: Studie. - Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský.
Article
10
In: Studie z českých a slovenských dějin : sborník [samizdat]. -- Č. 12, 1983, s. 119-189
Annotation: Studie o životě a díle předního novináře první ČSR, spojeného s periodikem Přítomnost; Peroutkova biografie je sledována v širokém historickém...
Article
11
by Otáhal, Milan, 1928-2017 jk01091342{{{}}}}
Published Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.
Annotation: ... literatury (s. 641-649).
Book
12
by Otáhal, Milan, 1928-2017 jk01091342{{{}}}}
Published Brno : Doplněk, 1999
Annotation: Přehledová studie, s Úvodem (s. 7-13) a s kapitolami: Tvůrčí inteligence v letech 1969 - 1989; Veřejné vystoupení tvůrčí inteligence v roce...
Book
13
by Otáhal, Milan, 1928-2017 jk01091342{{{}}}}
Published Praha : Melantrich, 1992
Annotation: Medailón; s biograficko-bibliografickou poznámkou o M. O. (2. s. obálky).
Book
14
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 93, 18. 4., příl. Nedělní Telegraf, s. 9
Annotation: Rozhovor s autorem publikace Muž přítomnosti, Melantrich, Slovo k historii; o F. P.
Article
15
by Vaněk, Miroslav, 1961-, Otáhal, Milan, 1928-2017 jk01091342{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019.
Other Authors: '; ...Otáhal, Milan, 1928-2017 jk01091342...
Annotation: Rozšířené druhé vydání knihy svědectví studentských aktivistů o listopadových událostech roku 1989 obsahuje též nově zařazenou studii...
Book
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 6, 1999, č. 45, 1. 11., s. 44-45
Annotation: Rozhovor s autory knihy o událostech v listopadu 1989.
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 1-2
Annotation: Dokument Charty 77 je rozdělen na dvě části. V první se mluvčí Charty 77 vrací k Dokumentu č. 11/84 "Právo na dějiny", jenž se věnoval špatné...
Article
18
Annotation: Sborník přednášek, s oddíly: Opozice a odpor proti "normalizačnímu" režimu (s. 9-243); Paralely a souvislosti (s. 245-306); - mj. s uvedenými...
Book
19
Annotation: Sborník deseti studií navazuje na dvoudílnou publikaci: Vítězové? Poražení? (Životopisná interview) /Praha, Prostor - Ústav pro soudobé dějiny...
Book
20
Annotation: Česko-německý jubilejní sborník, s předmluvou Slovo úvodem a na vysvětlenou (s. 8-14, v české i německé verzi) a s oddíly: Články a úvahy...
Book