By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: "Šéfe, znáte Želiv...?". -- s. 171-172
Annotation: Kniha vzpomínek na vězení a pracovní tábory pronásledovaných duchovních po únoru 1948; s autorovovým Úvodem (s. 7-8) a Doslovem (s. 153-156);...
Book Chapter
2
In: Pražskému jezulátku. -- S. 3
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce s její fot. (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska. -- ISSN 1211-9741. -- Sv. 9, 1998, s. 89-91
Annotation: Medailon vlasteneckého kněze a básníka. - Na jiném místě kratičká vzpomínka královéhradeckého biskupa.
Article
5