By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 4, s. 360-363
Annotation: Referát o konferenci (24.-25. 5. 2012 v ÚSL SAV).
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 1, s. 56-65
Annotation: Studie k otisku textu "Prednášanie historicko-estetické Jána Vratislava Francisciho v Bratislave 1843" (jako příloha studie na s. 66-73). Autorka...
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 4, s. 71-73
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 2, s. 115-138
Annotation: Studie poukazuje na faktory kulturního prostředí, které determinovaly podobu a recepci dvou paraleních pohádkových sbírek - Slovenských povestí...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 268-271
Annotation: Referát o konferenci konané v Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě ve spolupráci s FF JČU 3.-4. 5. 2012.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 445-449
Annotation: Recenze sborníku z konference pořádané Ústavem slovenskej literatúry SAV 19. 5. 2011.
Article
9
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 10, 2005, č. 10, s. 48, 50
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 8, s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 8, s. 85-87
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 3/4, s. 221-242
Annotation: Studie, věnovaná především formám rámcových (úvodních a závěrečných) formulí pohádek.
Article
14
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 4, s. 349-351
Annotation: Referát z konference.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 2, s. 167-168
Annotation: Referát o konferenci při příležitosti osmdesátých narozenin slovenského literárního vědce V. Petríka.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 245-248
Annotation: Referát o konferenci.
Article
18
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. 7, 2003, č. 11, listopad, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 1, s. 76-77
Annotation: Recenze konferenčního sborníku.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 81-103
Annotation: Studie, pracující se slovenským materiálem.
Article