By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 4. 2016
Annotation: Ukázka z knihy "Academia 1966-2016: výroční sborník s kompletní bibliografií".
Article
4
6
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 110, 2012, č. 3/4, s. 807-814
Annotation: Přehledová recenzní studie věnovaná českým biografickým slovníkům, zejm. po roce 1989.
Article
7
8
9
In: Staroměstská exekuce. -- s. 307-311
Annotation: Doslov; s rejstříkem osob (s. 312-316), s rejstříkem místním (s. 317-318).
Book Chapter
10
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 14, 2004, s. 414-416
Annotation: Recenze monografie o humanistovi slovenského původu D. B., působícího jako profesor Karlova vysokého učení v Praze (v letech 1616-1622 třikrát...
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 102, 2004, č. 1, s. 122-127
Annotation: Recenze studie M. Koldinské (Kuděj, roč. 5 (2003), č. 2, s. 83-101).
Article
15
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 102, 2004, č. 2, s. 378-380
Annotation: Polemická korecenze k recenzi O. Fejtové (ČČH 102, 2004, č. 2, s. 375-378).
Article
16
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 20, 2002, s. 261-266
Annotation: Recenze edice dopisů humanisty a diplomata uherského původu O. Dudiče, který byl v živém kontaktu s českým kulturním prostředím - psal si např....
Article
17
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 15, 2004, č. 1, s. 18-20
Annotation: Projev na slavnostní prezentaci prvního sešitu Biografického slovníku českých zemí v Literární kavárně knihkupectví Academia 29. 4. 2004.
Article
18
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 125, 2006, č. 1, s. 181-190
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. -- ISSN 0487-5648. -- Sv. 39, 1999, s. 171-209
Annotation: Vzpomínková stať o práci v benešovském archivu, mj. o uvedených osobnostech.
Article
20