By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Korespondence. II, 1843-1844. -- S. 7-30
Annotation: Předmluva; s úryvky z textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. 268-284); s Vysvětlivkami (s. 286-459); s Kalendáriem života...
Book Chapter
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 931-936
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 100-107
Annotation: Studie je věnována stykům J. Dobrovského, V. Hanky a P. J. Šafaříka s Lužickými Srby.
Article
4
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 86-90
Annotation: Přehledová stať (úvod k rozsáhlejší, dosud nepublikované práci), s Úvodem a s kapitolkami: Česko-lužické styky od reformace do 18. století....
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 481-482
Annotation: Článek představující níže zmíněný časopis; k obsahu prvního čísla.
Article
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 9, září, s. 30-33
Annotation: Studie s mezititulky Cenzura-ochrana státu i čtenáře, Důsledný zastánce katolické věrouky, Tvorba obrozenského příběhu; součást tematického...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 49, 27. 2., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Autor shrnuje mediální kauzu týkající se výroku prezidenta M. Zemana o F. Peroutkovi. Dokládá, že věta "Hitler je gentleman" nebyla v Peroutkově...
Article
9
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 61, 2016, č. 3/4, s. 27-38
Annotation: Studie se věnuje základním tématům a směrům výzkumu okolo osobnosti K. Havlíčka Borovského. Autor se mj. zabývá polemikou s S. Kapperem v...
Article
10
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 22, 2015, s. 95
Annotation: Představení projektu, který od r. 2015 probíhá v Oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Projekt vede C....
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 34-69
Annotation: Studie se zaměřuje na problematiku vlivu cenzury na vydávání díla K. H. Máchy před rokem 1848, a to mimo jiné na základě dosud neprobádaných...
Article
12
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 95 (146), 2016, č. 3, 3. 3., s. 176-177
Annotation: Text vychází ze studie "Žádný nakladatel si na tom netroufá vydělat. Bernard Bolzano mezi státní, církevní a strukturální cenzurou", publikované...
Article
13
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 2, květen, s. 312-316
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 8. 2016
Annotation: Referát z 5. bienále České společnosti pro výzkum 18. století pod názvem "Osvícenství - to jsme my. Formování a vzestup drobné inteligence...
Article
14
by Wögerbauer, Michael, 1972-, Píša, Petr, 1985- xx0024785{{{}}}}
Published Wiesbaden : Harrassowitz, 2016.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá interakcí mezi digitálními médii a historickým knižním výzkumem, estetikou digitální literatury, cenzurou,...
Book
15
by Künne, Wolfgang, 1944-, Píša, Petr, 1985- xx0024785{{{}}}}
Published Sankt Augustin : Academia Verlag, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá otázkami cenzury Bolzanových děl, jeho vlastním přístupem k dobové cenzorské praxi v rámci církevních a státních struktur...
Book
16
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 484-489
Česká literatura v síti [online]. -- 31. 8. 2015
Annotation: Referát o 35. ročníku tzv. plzeňských sympozií, s tématem Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století (26.-28....
Article
17
by Lukas, Jiří, 1951-, Píša, Petr, 1985- xx0024785{{{}}}}, Wögerbauer, Michael, 1972-
Published Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie je věnována drobným devočním grafickým listům 18. a 19. století: jejich prostřednictvím seznamuje s objekty lidové zbožnosti...
Book
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 9. 2019
Annotation: Ukázka z monografie, která zkoumá vývoj knižního trhu v Čechách v letech 1749-1849; úryvek se věnuje deregulaci knižního trhu za Josefa II.;...
Article
19
Annotation: Encyklopedická publikace přináší informace o podnicích a protagonistech knižního trhu v Čechách v letech 1749-1848; obsahuje: Ortsregister (s....
Book
20
by Mádlová, Claire, 1970-, Wögerbauer, Michael, 1972-, Píša, Petr, 1985- xx0024785{{{}}}}
Published Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá vývojem knižního trhu v Čechách mezi lety 1749 až 1848 a jeho hlavími protagonisty, kteří se podíleli na tvorbě...
Book