By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 278, 30. 11., příl. Pátek, č. 48, s. 22-26
Annotation: Rozhovor s bohemistkou, germanistkou a literární teoretičkou I. Píšovou o její knize "Transsibiřská odysea".
Article
2
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 17, 14. 8., s. 4
Annotation: O před- a polistopadových zpracováních legendy o Králi Šumavy a jejich dobové podmíněnosti.
Article
4
In: LitENky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 5, 2009, č. 4 (36), 6. 4., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 12, 7. 6., s. 8-9
Annotation: Stať o zobrazování tématu těla, tělesnosti, nemoci, rozkladu a smrti po r. 1953, po úmrtí J. V. Stalina a K. Gottwalda.
Article
6
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 4, 2008, č. 5/6 (31/32), 10. 6., s. 26-27
Annotation: Studie.
Article
7
8
9
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 105, s. 103-107
Annotation: Esej se věnuje zapojení akademiků a vědců do mediálního prostoru formou komentářů k aktuálním událostem. Autorka si klade otázku, zda je...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 11, 4. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor s I. Píšovou, jež za svůj cestopis "Transsibiřská odysea" získala Cenu Hanzelky a Zikmunda.
Article
11
12
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 306-312
Česká literatura v síti [online]. -- 19. 10. 2015
Annotation: Recenze sborníku s rozborem jednotlivých příspěvků.
Article
13
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 787-792
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 4. 2016
Annotation: Recenze.
Article
14
15
Annotation: Soubor studií pojednávajících o základních rysech normalizační popkultury byl vytvořen účastníky a vedoucími semináře Poetika normalizační...
Book
16
Annotation: Mezioborová kolektivní monografie představuje výzkum české populární kultury jako pramene umožňujícího hlubší poznání české společnosti;...
Book
17
Annotation: Sborník příspěvků přednesených v rámci meziuniverzitní lingvo-literární konference Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře; - literární...
Book
18
Other Authors: '; ...Píšová, Ina, 1985- av20181003460...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 147-172
Annotation: Studie zabývající se (intratextuálními, autointertextuálními a intertextuálními) literárními figurami opakování z perspektivy tzv. emotional...
Article
19
Other Authors: '; ...Píšová, Ina, 1985- av20181003460...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 420-429
Annotation: Přetisk eseje z níže zmíněné knihy.
Article
20
Other Authors: '; ...Píšová, Ina, 1985- av20181003460...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 6, prosinec, s. 907-917
Annotation: Studie se věnuje následkům komputačního obratu v humanitních vědách, především u teorie literatury.
Article