By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 64, 2012, č. 4, s. 359-361
Annotation: Medailon V. P., ke 100. výročí jeho narození a blížícímu se 170. výročí jeho úmrtí.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 6, s. 228-229
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 2, s. 68-69
Annotation: Článek shrnující desetileté konání stejnojmenné konference v Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 3, s. 93-94
Annotation: Referát o konferenci.
Article
5
In: Historická Olomouc. -- ISSN 1211-0663. -- Sv. 11, 1998, s. 173-179
Annotation: Příspěvek na sympoziu, zaměřeném především na problematiku dějin olomoucké univerzity; přehled historie spolku od jeho založení v r. 1883.
Article
6
In: Minulost Přerovska 1992. -- ISSN 0540-3065. -- Sv. 8, 1993, s. 75-76
Annotation: Komentář k edici dvou dopisů redakcím časopisů České slovo, Masarykův lid (s. 76-77); s výběrovou bibliografií prací R. V. (s. 78); též...
Article
7
In: Minulost Přerovska 1992. -- ISSN 0540-3065. -- Sv. 8, 1993, s. 81-83
Annotation: Přehledová stať o akcích muzea k 400. výročí narození J. A. K.; Muzeum Komenského v Přerově.
Article
8
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 13, sv. 3, 1992, s. 79-84
Annotation: Jánošík Juraj; přehledová stať o bádání, lidové slovesnosti a literatuře spjaté s jánošíkovské tradici na Slovensku, v Čechách, na Moravě,...
Article
9
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 227, 22. 10., s. 8
Annotation: Medailón básníka, pseud. Poutník, zemř. 26. 10. 1964.
Article
11
In: Historická Olomouc a její současné problémy. -- ISSN 0231-9764. -- Sv. 7, 1989, s. 307-314
Annotation: Přehledová stať ze sborníku příspěvků zaměřených na historickou, uměleckohistorickou a literárněvědnou problematiku Olomouce od r. 1918...
Article
12
In: Lázeňský časopis. -- ISSN 0323-0945. -- R. 1982, č. 8, srpen, s. 7
Annotation: O jeho pobytech v západočeských lázních a fejetonech, které jim věnoval (zařazeny do souboru Malé cesty).
Article
13
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 10, 1990, sv. 9, s. 195-205
Annotation: Medailón; zejména o redaktorském působení F. S. P. v časopise Malý čtenář.
Article
14
16
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 8, sv. 8, 1989, s. 119-124
Annotation: Zejména o: Klácel František Matouš a Fejérpataky-Belopotocký Gašpar.
Article
17
18
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada literárněvědná (A). -- ISSN 1211-9164. -- Roč. 2, 1997, č. 2, s. 69-75
Annotation: Komentář (s. 69-71) ke třem otištěným dopisům J. Havelky V. Praskovi z let 1883-1885 (s. 72-75), uloženým v písemné pozůstalosti V. P. v Zemském...
Article
19
20