By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 10, 7. 3., s. 56-58
Annotation: Biografická stať.
Article
2
3
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 36, 1990, č. 8, srpen, s. 473-474
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Filmový sborník historický. -- ISSN 0862-5352. -- Sv. 1, 1988, s. 199-228
Annotation: Interpretační studie; o filmech: Perličky na dně (1965), Sběrné surovosti (1965), Ostře sledované vlaky (1966), Postřižiny (1980), Slavnosti...
Article
5
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 2, 1991, č. 2, 20. 4., s. 50-53
Annotation: Srovnání s filmovým zpracováním románu z roku 1968.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 37, 12. 9., s. 5
Annotation: Němcová Božena; recenze.
Article
7
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 10, 1998, č. 4, s. 61-74
Annotation: Rozbor filmu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 3, 21. 1., s. 14
Annotation: Referát o dokumentárním filmu s výpověďmi, mj. J. Janáčkové, V. Macury, H. Sobkové, A. Berkové, E. Kriseové, I. Hüttnerové, V. Chramostové,...
Article
9
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philosophica - Aesthetica. Litteraria - Theatralia - Cinematographica. -- Sv. 9, sv. 1, 1993, s. 97-100
Annotation: Rozbor předlohy i filmového zpracování z roku 1967 (režie: Menzel Jiří).
Article
10
In: Deník. III. -- S. 1091-1095
Annotation: Doslov; s Ediční poznámkou (s. 1053-1059); s Rejstříkem filmů zmiňovaných v deníku (s. 1061-1071); s Jmenným rejstříkem (s. 1073-1088).
Book Chapter
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 17, 18. 10., s. 4
Annotation: Referát.
Article
12
by Přádná, Stanislava, 1952- ola200205921{{{}}}}
Published Brno : Host - vydavatelství, 2009.
Annotation: Monografie; s autorčinou Předmluvou (s. 9-12) a s oddíly: Životopis. Charakteristika osobnosti (s. 13-18); Tvorba (s. 19-180, s kapitolami: Scenáristické...
Book
13
14
15
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 10, 1999, č. 25, 14.-20. 6., s. 18
Annotation: Recenze knihy a referát o filmu Návrat ztraceného ráje (1999).
Article
16
Annotation: Studie tří autorů, s Předmluvou (s. 7-9), s bibliografií a rejstříky; mj. o filmech natočených podle děl uvedených autorů.
Book
19
by Bauer, Michal, 1966-, Bouček, Jaroslav, 1952-, Brabec, Jiří, 1929-, Bílek, Petr A., 1962-, Dokoupil, Blahoslav, 1952-2008, Dvořák, Jan, 1937-, Formánková, Eva, 1973-, Grigorov, Dobromir Grigorov, 1968-, Haman, Aleš, 1932-, Harák, Ivo, 1964-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Herman, Josef, 1955-, Hoffmann, Bohuslav, 1940-, Jankovič, Milan, 1929-2019, Jareš, Michal, 1973-, Jungmann, Milan, 1922-2012, Just, Vladimír, 1946-, Klimeš, Ivan, 1957-, Klusák, Alexej, Knapík, Jiří, 1975-, Komenda, Petr, 1975-, Kosková, Helena, 1935-, Kožmín, Zdeněk, 1925-2007, Kubíček, Tomáš, 1966-, Kučera, Petr, 1960 listopad 22.-, Křivánek, Vladimír, 1951-, Langerová, Marie, 1948-, Machala, Lubomír, 1958-, Med, Jaroslav, 1932-2018, Málková, Iva, 1962-, Měšťan, Antonín, 1930-2004, Papoušek, Vladimír, 1957-, Penčeva, Anželina, 1957-, Pešta, Pavel, 1933-2002, Přádná, Stanislava, 1952- ola200205921{{{}}}}, Staněk, Jiří, 1948-, Suchomel, Milan, 1928-, Svatoš, Michal, 1947-, Svoboda, Jiří, 1931-, Toman, Jaroslav, 1941-, Urbanec, Jiří, 1932-2014, Urbanová, Svatava, 1946-, Vévoda, Rudolf, 1964-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000.
Annotation: Sborník z konference (navazující na konferenci konanou v roce 1997 pod názvem "Rok 1947"); se soupisem Autoři příspěvků (s. 388-391), se jmenným...
Book
20
by Bauer, Michal, 1966-, Blažek, Petr, 1973-, Brabec, Jiří, 1929-, Burget, Eduard, 1972-, Czaplińska, Joanna, 1961-, Dokoupil, Blahoslav, 1952-2008, Dvořák, Jan, Harák, Ivo, 1964-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Hoffmann, Bohuslav, 1940-, Hruška, Petr, 1964-, Jareš, Michal, 1973-, Jungmannová, Lenka, 1967-, Klimeš, Ivan, 1957-, Komenda, Petr, 1975-, Kosková, Helena, 1935-, Kožmín, Zdeněk, 1925-2007, Kratochvil, Antonín, 1924-2004, Krautmanová, Vlasta, 1949-, Kubíček, Tomáš, 1966-, Kusák, Alexej, 1929-2017, Lyčka, Petr, 1974-, Machala, Lubomír, 1958-, Martinek, Libor, 1965-, Med, Jaroslav, 1932-2018, Moldanová, Dobrava, 1936-, Musil, Roman, 1964-, Málková, Iva, 1962-, Měšťan, Antonín, 1930-2004, Otáhal, Milan, 1928-2017, Papoušek, Vladimír, 1957-, Penčeva, Anželina, 1957-, Poslední, Petr, 1945-, Písková, Milada, 1943-, Přibáň, Michal, 1966-, Přádná, Stanislava, 1952- ola200205921{{{}}}}, Sieglová, Naděžda, 1944-, Soldán, Ladislav, 1938-, Stanislavová, Zuzana, 1951-, Suchomel, Milan, 1928-, Toman, Jaroslav, 1941-, Urbanec, Jiří, Všetička, František, 1932-, Žemberová, Viera, 1948-, Řezník, Miloš, 1970-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2002.
Annotation: Sborník příspěvků z konference, navazující na konference Rok 1947 (1997) a "Zlatá šedesátá" (1999); s Úvodem (s. 9), se jmenným rejstříkem.
Book