By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 43
Annotation: Zpráva o zrušení inscenace "Honzlové" v Městských divadlech pražských.
Article
2
In: Josef Škvorecký : prima sezóny 1924-2012. -- S. 5
Annotation: Předmluva; se seznamem pramenů a literatury (s. 254-255).
Book Chapter
3
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 15. 9. 2016
Annotation: Rozhovor s M. Přibáněm o románu "Všechno je jenom dvakrát".
Article
4
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 50-52
Annotation: Referát.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 3, 15. 3., s. 72
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 18. 10., s. 13
Annotation: Recenze knihy R. Turka (chorvatského Čecha). V úvodu o české komunitě v Chorvatsku, daruvarském nakladatelství Jednota a jeho edicích Krajanská...
Article
7
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2012, č. 55, červen, s. 11-12
Annotation: Přetisk nekrologu původně uveřejněného v informačním zpravodaji Jonáš. Připojena "Malá výběrová bibliografie z velkého díla Josefa Škvoreckého",...
Article
8
by Přibáň, Michal, 1966- jn20001005206{{{}}}}
Published Praha : Společnost pro vědu a umění : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012.
Annotation: Monografie; - s kapitolami: Úvodem; Kulturou z krize; Tři životy obětavého osvětáře. Portrét vydavatele Antonína Vlacha; Svůj svět si stěhuju...
Book
9
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 50-52
Annotation: Nekrolog; též vzpomínka na Jaroslava Suchého.
Article
10
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 2, prosinec, s. 49-54
Annotation: Referát o konferenci a dalších akcích pobytu J.Š. a Zdeny Salivarové v České republice.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 3, 7. 3., s. 88-89
Annotation: Nekrolog za překladatelem P. Brabcem.
Article
12
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 13. 5., s. 9
Annotation: Polemika (týká se kauzy Libor Pavera).
Article
14
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 228-229
Annotation: Referát o konferenci. Zmíněni Milan Kundera, Lubomír Doležel, Květoslav Chvatík, Mojmír Grygar.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 129-142
Annotation: Recenze, která je zároveň šířeji vedenou úvahou nad editorským rukopisem M. Špirita.
Article
16
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 81-89
Annotation: Studie podrobněji zmiňující ohlas Škvoreckého Zbabělců, mj. negativní recenzi V. Michla Jak to bylo s povstáním? (Hlas domova [Melbourne] 12,...
Article
17
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 117
Annotation: Zpráva o převzetí ceny 21. 4. 2006 v Torontu z rukou ministra zahraničních věcí ČR C. Svobody.
Article
18
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 117
Annotation: Zpráva o přechodu edice od nakladatelství Ivo Železný (1994-2004, 24 svazky) k Literární akademii a nakladatelství Academia a připravovaných...
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 15, 2001, č. 4, zima, s. 10-12
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 15, 2001, č. 4, zima, s. 10-12
Annotation: Medailon.
Article