By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 54-55
Annotation: Referát.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 543-555
Annotation: Úvodní komentář k edici verzí Škvoreckého prózy z let 1950 a 1967 (tištěny paralelně). Doplněno o Poznámku k edici na s. 553.
Article
3
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 53
Annotation: Zpráva o inscenaci souboru Czechoslovak-American Marionette Theatre (prem. 7. 10. 2005 v Grand Army Plaza Memorial Arch, Brooklyn, R: Vít Horejš).
Article
4
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2002, č. 2, říjen, s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 3. 4., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 5, 10. 5., s. 24-28
Annotation: Studie srovnávající prozaická díla současné české prózy tematizující smrt otce a vztah syna k otci.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1997, č. 3, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Smutek poručíka Borůvky. -- s. 297-300
Annotation: S Autorovou poznámkou (s. 295-296).
Book Chapter
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 103-119
Annotation: Studie srovnává verzi románu Zbabělci Josefa Škvoreckého z roku 1958 s nedávno vydaným rukopisem z roku 1949, k edičním zásahům autora před...
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 19-23
Annotation: Vzpomínka na J. Škvoreckého; s mezititulky Danny a jeho druhá já; Autor čtenářům, čtenáři autorovi.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 906-916
Annotation: Studie se zabývá okolnostmi samizdatového vydání Medvědího románu J. Kratochvila z roku 1985. Když román nevyšel v edici Petlice, doporučil...
Article
13
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 14-19
Annotation: Vzpomínka na J. Škvoreckého, autorka se věnuje především jeho tvorbě.
Article
14
In: Hříchy pro pátera Knoxe. -- s. 288-291
Annotation: Ediční poznámka; - s Autorovou poznámkou (s. 284-287).
Book Chapter
15
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 632-634
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 11. 2015
Annotation: Referát z výstavy "Host do domu - sen o svobodě" (listopad 2014 - červen 2015, Rajhrad).
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 2, únor, příl. Biblio, s. 18-19
Annotation: Článek o J. Kratochvilovi u příležitosti jeho 80. narozenin a 30. výročí publikace jeho knižního debutu "Medvědího románu".
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1997, č. 8, s. 118-120
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Nevěsta z Texasu. -- S. 475-480
Annotation: Doslov; - s Autorovými poznámkami (s. 437-464) a uvedenou Ediční poznámkou.
Book Chapter
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 4, s. 453-478
Annotation: Studie, věnovaná především dvěma prózám M. Viewegha.
Article