By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 6, s. 517-521
Annotation: Recenze sborníku příspěvků 3. bloku IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky s tématem Česká literatura v interdisciplinárních,...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 471-477
Annotation: O slovenské literární vědě po listopadu 1989. Zmíněn je spor mezi M. Kunderou a V. Havlem.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 3/4, s. 243-245
Annotation: Portrét P. Zajace.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 46, 1999, č. 3/4, s. 270-271
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 5, s. 411-412
Annotation: Referát o konferenci.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 6, s. 429-442
Annotation: Studie o reflexi zásadních dějinných zvratů 20. století ve slovenské literatuře, především pak o vnímání obou světových válek a též...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 5/6, s. 489-491
Annotation: Nekrolog slovenské literární teoretičky N. Krausové.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 165-178
Annotation: Cílem studie je osvětlit narušení stylu psaní slovenské válečné prózy mezi lety 1945 a Únorem 1948, kdy byl za jedinou metodu umělecké tvorby...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 319
Annotation: Úvodník - proslov přednesený k zahájení sympozia k dílu Petera Zajace.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 508-527
Annotation: Cílem studie je na základě archivního nálezu nepublikovaného textu D. Tatarky "Náš spoločný predok Kukučín", zabaveného cenzurou roku 1957,...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 236-249
Annotation: Studie se zabývá vývojem žánru balady ve slovenské literatuře po roku 1945. Autorka se soustřeďuje hlavně na proměny žánru v 50. a 60. letech....
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 212-226
Annotation: Přepis diskuse z konference Literárne dejepisectvo: kontext, metodológia, žáner. Jednotlivé příspěvky z konference předcházejí v tomtéž čísle.
Article