By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Pachmanová, Martina, 1970- jo2001100270{{{}}}}
Published Praha : Argo, 2004.
Annotation: Monografie vycházející z autorčiny disertační práce, s bohatým obrazovým doprovodem; s předmluvou České moderní umění pod lupou genderu...
Book
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 8, [srpen], s. 8
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 19, 2006, č. 20, 12. 10., s. 2
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z konference; zkrácená verze recenze in: Dějiny a současnost 7/2006.
Article
4
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 51, 2003, č. 1, s. 44-52
Annotation: Esej (Revoluční síla exilového smíchu: gender, karikatura a protifašistické hnutí v předválečném Československu. Případ Simplicus) se zabývá...
Article
5
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 5, 1994, č. 2 (20), s. 156-158
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 251, 26. 10., s. 5
Annotation: O jeho díle básnickém a výtvarném.
Article
9
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 3, listopad, s. 10-13
Annotation: Recenze čísla, věnovaného výtvarné a literární skupině Tajná organizace B. K. S. (Bude Konec Světa).
Article
10
by Pachmanová, Martina, 1970- jo2001100270{{{}}}}
Published Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Publikace věnovaná genderové politice české, zejména výtvarné kritiky a teorie v období formování moderního umění od konce 19. stol. do 30....
Book
11
In: Tvůrce jako předmět dějin umění : pozice autora po jeho "smrti" : sborník 6. sjezdu historiků umění, Praha, 20.-21. září 2018. -- ISBN 978-80-88283-35-5. -- S. 31-40
Annotation: Studie je věnována ženskému autorství, patriarchálním prvkům v dějinách umění a možnostem feministického či neutrálního psaní o umění...
Book Chapter
12
In: Přítomnost. -- R. 2009, zima, s. 51-55
Annotation: Životopisný portrét malířky a ilustrátorky M. Marešové.
Article
13
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 8, 1995, č. 11, 25. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Domácí biograf = Home Cinema. -- s. 93-98; 99-103
Annotation: Závěrečná studie (v české a anglické verzi) ke čtyřem obrazovým příběhům prokládaným psanými texty a komentáři: Maestro Chimerini; Ritardando:...
Book Chapter
15
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 3, s. 149-155
Annotation: Portrét Z. Košákové objevně představuje (z pozůstalosti) básnickou část její tvorby; v závěru text mapuje existenci české ženské lyriky.
Article
16
In: Waldheimská idyla. -- s. 187-202
Annotation: Doslov, s kapitolami: Mluvte nahlas!: Muži a ženy v časopise V boj; Ženská káznice očima Milady Marešové; K novému vydání Waldheimské idyly;...
Book Chapter
17
18
Annotation: Sborník k 60. narozeninám Mileny Bartlové obsahuje příspěvky z oblasti dějin umění, též s přesahem do dějin české literatury; s úvodem...
Book