By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 431-435
Annotation: Portrét.
Article
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 5, 2005, č. 1, s. 11-34
Annotation: Studie o vězeňské poezii J. Zahradníčka.
Article
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 4, 2004, č. 2, s. 121-137
Annotation: Studie o publicistice J. Durycha.
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 5, 2005, č. 4, s. 291-293
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 537-552
Annotation: Přehledová stať, s kapitolami: Básníkův kontakt s polskou literaturou, Recepce Zahradníčkovy tvorby v Polsku v letech 1947-1998; připojena Bibliografie...
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 10, 2010, č. 4, s. 274-290
Annotation: Studie analyzující hlavní postavy a historické pozadí níže zmíněné prózy K. H. Máchy a Máchův postoj k období vlády Přemyslovců.
Article
9
10
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 9, 2009, č. 2, s. 81-89
Annotation: Studie k přínosu M. Martena k diskusi o smyslu českých dějin, zejm. v dialogickém textu Nad městem (rozprava Michala s francouzským návštěvníkem...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 5, listopad, s. 781-786
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 15, 2015, č. 1, s. 77-84
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 86, 2017, č. 1, s. 25-38
Annotation: Studie se zabývá prózami V. Körnera, které tematizují prusko-rakouské válečné střetnutí v roce 1866. Autor vychází i z vyjádření samotného...
Article
15
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 3, s. 345-366
Annotation: Studie o románu "Dopisy" M. Šandy jako pokusu o navázání fiktivního korespondenčního propojení mezi současným spisovatelem a K. Havlíčkem...
Article
16
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 8, 2008, č. 1/4, s. 392-397
Annotation: Recenze.
Article
18
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 14, 2014, č. 2, s. 128-143
Annotation: Studie věnovaná vypravěčským strategiím, které F. Novotný využívá k zobrazení blízké a vzdálené minulosti v níže zmíněné próze.
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 1, s. 111-113
Annotation: Referát o setkání u příležitosti 80. výročí existence polonistiky na UK v Praze; s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
20
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 19, 2015, č. 2, s. 93-105
Annotation: Srovnání dvou novel se zaměřuje na motivy strachu a cizosti.
Article