By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2004, č. 72, březen, s. 4
Annotation: Medailon manžela H. Čapkové.
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2001, č. 60, březen, s. 6
Annotation: Vzpomínka na návštěvy památníků Karla Čapka ve Staré Huti a v Malých Svatoňovicích.
Article
3
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 5, 1999, č. 1/2, s. 87-88
Annotation: O vztahu K. Č. k severomoravskému a slezskému regionu; mj. o jeho dvou básních o dělení Těšínska v časopise Nebojsa 6. 2. a 6. 3. 1919 (pseud....
Article
4
In: Drsné roky. -- S. 55-56
Annotation: Medailón autora (vl. jm. Ráb Antonín; k výboru z rukopisného, dosud nevydaného básnického díla, napsaného po válce.
Book Chapter
5
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 1, leden, s. 34-35
Annotation: S vyžádanými vyjádřeními ostravských herců o jejich poměru ke K. Č.
Article
6
In: Nová svoboda. -- Roč. 44, 1988, č. 85, 12. 4., s. 5
Annotation: K 20. výročí úmrtí 13. 4.
Article
7
In: Nová svoboda. -- Roč. 45, 1989, č. 289, 8. 12., s. 6
Annotation: Narozen 6. 2. 1855 ve Frenštátě, zemřel 11. 12. 1934 tamtéž.
Article
8
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 22, 1989, č. 153, 7. 8., s. 4
Annotation: Přehled.
Article
9
In: Nová svoboda. -- Roč. 44, 1988, č. 103, 3. 5., s. 5
Annotation: K 90. narozeninám překladatelky.
Article
10
In: Nová svoboda. -- Roč. 43, 1987, č. 123, 29. 5., s. 5
Annotation: Medailón k 45. výročí úmrtí 1. 6.
Article
11
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1990, č. 19, prosinec, s. 6
Annotation: Čapek Josef; ke katalogu Karel Čapek a divadlo, Praha, Národní muzeum.
Article
12
In: Nová svoboda. -- Roč. 47, 1991, č. 15, 18. 1., s. 7
Annotation: Medailón.
Article
13
In: Nová svoboda. -- Roč. 47, 1991, č. 45, 22. 2., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
14
In: Nová svoboda. -- Roč. 1, 1991, č. 4, 5. 4., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
15
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 30, 1998, č. 3, s. 123-128
Annotation: Topografická stať o pobytu L. Janáčka ve Štramberku a o jeho vztahu k tomuto místu a okolí.
Article
16
In: Pošťácké povídky. -- s. 154-155
Annotation: Medailon autora, s připojenou bibliografií.
Book Chapter
17
In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. -- ISSN 0139-9462. -- Sv. 49, 1992, s. 6-12
Annotation: Hrstka Adolf, Janáček Leoš; komentované úryvky z písemných dokumentů.
Article
19
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 10, 15. 6., s. 9
Annotation: Palivec Josef, Seifert Jaroslav; komentář k otištěným dopisům ze 70. a 80. let.
Article
20
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 19, 1987, č. 36, 9. 9., s. 12
Annotation: O vztahu P. B. k: Kvapilová Hana; s citací z bezručovské korespondence.
Article