By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 249, 16. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o pražské konferenci o díle Jana Nerudy při příležitosti výročí 120 let od jeho narození.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 291, 4. 12., s. 3
Annotation: Medailon o básníku Petru Křičkovi.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 44, 20. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o vydání sborníčku písní Ústředním domem lidové tvořivosti.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 5, 6. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 151, 21. 6., s. 2
Annotation: Medailon, v němž autorka vzpomíná na sportovce a prozaika Evžena Rošického.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 261, 28. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 241, 4. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 301, 18. 12., s. 2
Annotation: Článek pojednává o opeře L. Janáčka podle povídek S. Čecha.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 25, 29. 1., s. 5
Annotation: Zpráva o vydáváni děl českých literátů v Paříži prostřednictvím UNESCO.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 28, 1. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o výstavě materiálů o E. E. Kischovi.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 78, 1. 4., s. 2
Annotation: Článek o 2. ročníku recitační soutěže "Wolkrův Prostějov". Vítězkou se stala L. Štědrá, která recitovala Wolkrovu "Baladu z nemocnice".
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 103, 30. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 97, 21. 4., s. 3
Annotation: Úvaha o literárních postavách - zvláště v soudobé české literatuře.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 227, 20. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o výstavě.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 256, 23. 10., s. 2
Annotation: Článek o významu díla J. Š. Baara u příležitosti 30 let od jeho úmrtí.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 287, 2. 12., s. 2
Annotation: Článek o nově vydaných knihách.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 174, 24. 7., s. 1
Annotation: O vzniku románu J. V. P.; před publikováním na pokračování v ZN.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 280, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 37, 1981, č. 239, 9. 10., s. 2
Annotation: K 75. narozeninám 9. 10.
Article
20
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 2, 1986, č. 23, 25. 11., s. 9
Annotation: Osobní vzpomínky na návštěvníky, zvl. na: Nejedlý Zdeněk.
Article