By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 3, s. 11-14
Annotation: Článek o efektivnějších formách čtení, které mohou napomoci v lepší orientaci a pochopení obrovského množství informací, kterými jsme...
Article
2
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 18-20
Annotation: Článek o rychlém čtení.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s odborníkem na informační technologie, působícím v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.
Article
4
5
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 16, 2020, č. 1
Annotation: Nekrolog.
Article
7
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2005, č. 1
Annotation: Rozhovor s ředitelem ÚISK o fungování ústavu, knihovnictví a o vztahu mezi počítačovou kulturou a knihami; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
9
online
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 32, 2021, č. 1, s. 79-80
Annotation: Recenze.
Article