By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Papoušek, Vladimír, 1957-
Published Praha : Akropolis, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie analyzuje na vybraných případech proměny modernistického myšlení, které podle autorů přivádí evropskou společnost k...
Book
2
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 3-13
Annotation: Studie se zabývá pokusem o popis relací mezi filozofickým, literárním a literárněvědným diskursem v evropské kultuře.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 16. 5., s. 10-11
Annotation: Studie rozebírající Libušino proroctví "Město vidím veliké..." z hlediska literárního textu, který je zdrojem pro imaginativní transformaci,...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 6, prosinec, s. 657-669
Annotation: Studie o způsobech využití literatury v dílech některých existenciálních filozofů.
Article
5
by Papoušek, Vladimír, 1957-
Published Praha : Torst, 2002.
Annotation: Monografie, s Úvodem (s. 7-11) a s oddíly: [Život] (s. 12-36); [Dílo] (s. 37-201): Próza a poezie (První prózy /Legionářské novely/, Vystěhovalecké...
Book
6
by Papoušek, Vladimír, 1957-
Published Olomouc : Votobia, 2001
Annotation: Studie, s oddíly: Usychající "větev národa" a její literatura (vznik a proměny komunity v dobovém kontextu, podstata a charakter českoamerického...
Book
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 2, s. 212-217
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 18, 31. 10., s. 8-9
Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci; též o studii R. W. The Two Traditions of Czech.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 5, 9. 3., s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 4, s. 399-407
Annotation: O příčinách Němečkova neúspěchu v USA; mj. s rozborem povídky A.D.L.F. (strojopis, nedatováno) a tříaktové hry Dolores (strojopis 1956).
Article
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 19, 16. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 175-188
Annotation: Referát z konference; o textech vznikajících v druhé polovině 19. století mezi českými imigranty v USA.
Article
15
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 13, 26. 6., s. 8-9
Annotation: Studie; předneseno na konferenci.
Article
17
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 17, 16. 10., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 3, 8. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 1, s. 28-43
Annotation: Studie; autor své teze dokládá na románech Mirva a Moře nerozdvojilo.
Article