By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 33, 20. 9., s. 5
Annotation: Recenzní glosa k 2. číslu česky vycházejícího sovětského časopisu s částečně českou redakcí.
Article
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 8, říjen, s. 263-264
Annotation: Studie zkoumá vztah českých spisovatelů k ruskému kritikovi V. G. Bělinskému.
Article
3
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 3, březen, s. 347-349
Annotation: Poznámky ke Kunderově článku O sporech dědických (Nový život, 1955) polemizují s Kunderovým názorem, že realismus v literatuře 1. pol. 20....
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 251, 9. 9., s. 2
Annotation: Medailon k 125. výročí narození.
Article
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 10, prosinec, s. 469-470
Annotation: Recenze srovnává knihu s dílem Fučíkovým.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 38, 1952, č. 2, únor, s. 95
Annotation: Zpráva o novém překladu Olbrachtova románu.
Article
7
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 38, 1952, č. 3, březen, s. 97-100
Annotation: Studie se zabývá vlivem ruské literatury na tvorbu českých a slovenských autorů minulosti i současnosti. Zároveň jsou zde odsouzeny západní...
Article
8
9
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 10, prosinec, s. 445-446
Annotation: Článek u příležitosti padesátých narozenin Fadějeva se zaměřuje na vztah autora k Československu, především pak na jeho obdiv k Nerudovi.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 18, 2. 5., s. 9
Annotation: Poznámka k vydání názvově a editorsky neupřesněné antologie (Budapešť, Nakladatelství krásné literatury, březen 1953).
Article
12
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 13, 1959, č. 11, listopad, s. 1221-1224
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 279, 19. 10., s. 4
Annotation: O dopadu XIX. sjezdu KSSS na kulturu.
Article
15
16
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 12, 1958, č. 8, srpen, s. 739-757
Annotation: Studie se zabývá pojmem realismus ve smyslu umělecké metody a světonázoru. Věnuje se povaze realismu a vztahu realismu a pravdivosti. Popisuje dva...
Article
17
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 12, 1958, č. 11, listopad, s. 1047-1050
Annotation: Zpráva informuje o hlavních diskutovaných tématech z oblasti lingvistiky a literární vědy.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 13, 27. 3., s. 9
Annotation: Odpověď na články M. Schulze a V. Stejskala (oba v LtN č. 10), polemizujícími s Parolkovou studií v Sovětské vědě - literatuře č. 6, hodnotící...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 49, 9. 12., s. 12
Annotation: Nekrolog (1922 Petrohrad - 28. 10. 1993).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 9.-15. 7., s. 2
Annotation: Nekrolog moravského polyglota, překladatele baltické prózy (29. 7. 1912 - 23. 5. 1992).
Article