By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 204-216
Annotation: Studie analyzující vybrané texty středoevropských autorů (I. Olbracht, S. Marai, K. Čapek), tematicky zasazené do multietnického regionu východních...
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 9, s. 72-74
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 44, 2009, č. 3, s. 85-86
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 46, 2010, č. 3, s. 81-82
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 5, květen, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
6
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. 7, 2003, č. 3, březen, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 26, 27. 6., s. 6
Annotation: Článek s mezititulky "Pražská" slovenská literatúra, Potenciálni čitatelia, Neobjavené priestory, Moravský záujem. - Na téma život a kultura...
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 17, 2007, č. 35, s. 229-232
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 358-366
Annotation: Přetisk příspěvku proneseného na níže zmíněné konferenci. Autor mapuje názory kritiků z okruhu časopisu DAV na kritickou metodu F. X. Šaldy...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 5/6, s. 507-508
Annotation: Referát o konferenci.
Article
11
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 8, 2016, n. 2, s. 29-39
Annotation: Studie. Části: Úvod; Kauza magický realizmus v Romboide; Regionálne a areálové kontexty; Zhrnutie.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 1, s. 22-28
Annotation: Studie přispívá k poznání mechanismů, kterými oficiální komunistická moc kontrolovala a reglementovala literárněkritický provoz ve slovenské...
Article
13
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 113-115
Annotation: Diskusní příspěvek k literárním fragmentům P. Ctibora.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 51, 2016, č. 9, s. 139-141
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 488-494
Annotation: Studie se soustředí na identifikaci westernových motivů a syžetů v české próze 20. století odehrávající se v prostoru východních Karpat....
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 4, s. 74-83
Annotation: Posudek o termínu magický realismus a socialistický realismus zaslaný šéfredaktorovi časopisu Romboid M; doplněno o poznámku R. Passia. Kováčikovi...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 104-117
Annotation: Studie se zabývá literárním dílem J. Roznera. Autor se soustřeďuje na otázce funkce městského prostoru ve spisovatelových prózách "Noc po...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 127-128
Annotation: Referát ze sympozia (20.-24. 11. 2017, Bratislava).
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 5, s. 403-404
Annotation: Referát o česko-slovenském kolokviu nad níže zmíněnými knihami.
Article