By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 694-710
Annotation: Maďarský spisovatel Sándor Márai byl významnou osobností meziválečné maďarské žurnalistiky a literatury a maďarští spisovatelé tvořící...
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 4, s. 22-27
Annotation: O ohlasu románu, vztahu obou autorů a ohlasu Hrabalova díla v Maďarsku; s mezititulky Tak se prostě nedívejte do zrcadla, budu se na Vás dívat...
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 2, s. 270-274
Annotation: Recenze česky vydaných próz Š. Máraie srovnávaných s prózami K. Čapka.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 45, 5. 11., s. 6
Annotation: Esej o fenoménu středoevropské literatury s mezititulky Projekty střední Evropy, Švejk, Kundera nebo Kondelík?, Momentky z periferie.
Article
5
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2011, č. 7/8, s. 89-92
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 4, s. 231-234
Annotation: O české recepci Pétera Esterházyho a jeho posledním českém překladu od Roberta Svobody.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 11, 21. 5., s. 5
Annotation: O Hrabalovi jako postavě Esterházyho próz a o důsledcíh pro obraz Hrabala v Maďarsku (v knihách je mimo jiné vykreslován jako spolupracovník...
Article
8
In: Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. -- ISBN 978-80-88278-34-4. -- S. 161-176
Annotation: Studie sleduje korespondenci A. Pražáka a bratislavské středoškolské učitelky P. Küschák z let 1926-1955, přičemž registruje vývoj jejího...
Book Chapter
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 164-167
Annotation: Úvodník bloku, který obsahuje vzpomínkové texty maďarských spisovatelů na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a na...
Article
10
12
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 14, 2011, č. 1, 15. 10., s. 137-146
Annotation: Studie zaměřená na některé aspekty Maraiho přijetí v literárním poli československého meziválečného umění. Příspěvek v čísle věnovaném...
Article
13
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 15, 2012, č. 2, 15. 12., s. [141]-148
Annotation: Studie se zabývá recepcí díla S. Máraie.
Article
14
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 2, 2013, č. 5, s. 27-28
Annotation: Článek o zobrazení sexuality v díle P. Esterházyho; připojena bio-bibliografická poznámka na s. 220.
Article
15
16
Annotation: Abecedně řazený katalog hungarik ve sbírkách Literárního archivu Památníku národního písemnictví; s předmluvou autorského kolektivu (s....
Book
17
Annotation: Kolektivní monografie představuje dějiny univerzitní katedry maďarštiny na pražské univerzitě a věnuje se rovněž dějinám maďarské univerzitní...
Book
19
Annotation: Sborník s uvedenými studiemi; věnováno doc. PhDr. Petrovi Poslednímu, CSc., k jeho životnímu jubileu; obsahuje Ediční poznámku (s. 193), medailony...
Book