By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské listy. -- ISSN 1210-9118. -- Roč. 5, 1997, č. 2, únor, příl. Elán, roč. 3, č. 2, s. 15
Annotation: Poznámka k ukázkám z tvorby slovenských spisovatelů žijících v Praze, uveřejněným v tomto čísle Elánu; o Ľ. F., M. V., P. Ch., J. J., M....
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 3, s. 323-327
Annotation: Recenze monografie docenta Filozofické fakulty Prešovské univerzity J. G. (* 1953) sestávající z informativní kapitoly Hviezdoslav a česká literatura...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 42, 18. 2., příl. Nedělní LN, č. 7 - Národní 9, s. 9
Annotation: Medailón.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 103, 1987, č. 9, s. 114-121
Annotation: Podrobnosti o ustavení spolku slovenských studentů v Praze doložené příklady z korespondence spolku s úřady a další dokumentací; Iskra.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 17, 1982, č. 10, s. 13-17
Annotation: Studie k otištěnému (až dosud nepublikovanému) rukopisu koncepce libreta literární výstavy k 40. výročí založení KSČ, který L. N. nazval...
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 22, 1987, č. 10, s. 46-51
Annotation: Studie s ukázkami z korespondence: Clementis Vladimír J. S. z roku 1929 a Jilemnický Peter J. Nohovi (1938); Noha Jan.
Article
8
9
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 686
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 362-363
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 4, 12. 4., s. 298
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 2, 12. 2., s. 139-140
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 5, květen, s. 155-158
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 262-264
Annotation: Recenze ročníku.
Article
15
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 7, 12. 7., s. 516
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 7, 12. 7., s. 516-517
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 4, 1966, č. 7, 17. 2., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 4, 1966, č. 26, 30. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 19, 7. 5., s. 3
Annotation: Medailón v cyklu Československý literární kontext.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 25, 18. 6., s. 3
Annotation: Medailón v cyklu Československý literární kontext.
Article