By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 2, 15. 2., s. 35-38
Annotation: Stať o aktuálnosti Masarykova odkazu.
Article
2
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 7, květen 1946, s. 302-311
Annotation: Studie si klade otázku po povaze krize moderního člověka, která vedla ke dvěma světovým válkám. Zabývá se Masarykovými názory na vývoj moderního...
Article
3
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [23], 1956, č. 3, 25. 3., s. 86-91
Annotation: Stať o pojetí estetiky v Krásovědě F. Palackého.
Article
4
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [23], 1956, č. 4, 25. 4., s. 118-123
Annotation: Stať o pojetí božnosti v Palackého knize "Krásověda čili o kráse a umění knihy patery".
Article
5
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 54, 1947/1948, č. 3, prosinec 1947, s. 104-108
Annotation: Stať se zabývá Šaldovou kritickou metodou. Klade si otázku, proč je Šaldovo kritické dílo stále živé.
Article
6
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [16], 1949, č. 6, 15. 6., s. 177-184
Annotation: Stať o vztahu prof. J. L. Hromádky k filozofii vydaná při příležitosti jeho šedesátin.
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 3, s. 360-380
Annotation: Esej inspirovaná texty J. Čapka.
Article
8
9
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 2, s. 260-265
Annotation: Studie; přetištěno z: Divadlo č. 10/1963, s. 70-73.
Article
10
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 2, s. 266-267
Annotation: Dosud netištěná úvaha o románech.
Article
11
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [19], 1952, č. 3/4, 30. 5., s. 112-116
Annotation: Jan Patočka se ve své stati zabývá vztahem času, mýtu a víry.
Article
12
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 42, 1994, č. 6, prosinec, s. 903-929
Annotation: Ukázky z korespondence J. P. s: Campbell Robert z let 1946-1950, jíž vydala Janine Pignetová z pozůstalosti R. C. v revue Les Temps Modernes, roč....
Article
13
In: Obecná porada o nápravě věcí lidských. -- S. 533-562 (sv. 3)
Annotation: Studie převzata z knihy J. Patočky Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové (Praha, Nakladatelství ČSAV 1964).
Book Chapter
14
In: Štafeta. -- Roč. 23, 1991, č. 2, duben, s. 5-10
Annotation: Dopisy J. P. : Glivický Josef.
Article
15
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 3, s. 57-59
Annotation: Úvaha přetištěná z Naší doby, roč. 54, 1947, č. 3, s. 104-108.
Article
16
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 4, s. 50-55
Annotation: Studie převzatá z Orientace 2, 1967, č. 3.
Article
17
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 2, s. 3-7
Annotation: Přetištěno z: Kritický měsíčník, 9, 1948, č. 7/8, s. 161-165.
Article
18
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 10, prosinec, s. 70-73
Annotation: O jeho povídkové i divadelní tvorbě.
Article
19
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 2, únor, s. 73-76
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 60, 1991, č. 1, s. 111-112
Annotation: Nekrolog; datováno 1970. - Ze stejné sazby čísla též ve sborníku Slovanský a středoevropský kontext - Srodkowoeuropejskie i slowianskie konteksty...
Article