By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 217, 17. 9., s. 11
Annotation: Nekrolog k úmrtí H. Suchařípové.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 7, 2. 4., s. 11
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 22, 21. 5., s. 4
Annotation: Polemika s odsudkem Topolova dramatu v článku P. Pavlovského "Sebevědomí marxistických vzdělanců" (TR 2013, č. 17, s. 24).
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 24, 29. 1., s. 24
Annotation: Rozhovor o slovníkovém díle, mj. o vztahu jejich autora k českým strukturalistům; připojena recenze slovníku.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 2, červen, s. 80-85
Annotation: Předmluva k přetisku Stenografického zápisu Ideologické konference Národního divadla konané dne 19. května 1959 (s. 86-120), obsahujícímu mj....
Article
6
In: Štěpánská 35. -- ISSN 1211-7064. -- R. 1997, č. 4/6, s. 33
Annotation: Rozhovor u příležitosti výročí úmrtí filozofa Patočky 13.3.1977. - Francouzsky otištěno na s. 32.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 8, 1999, č. 18, 2. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 8, 1999, č. 20, 30. 11., s. 15
Annotation: Nekrolog divadelní historičky a archivářky.
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 8, 1997, č. 1, březen, s. 55-59
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1994, č. 10, s. 220
Annotation: Nekrolog teatrologa k 31. 5.; připojena studie J. V. Člověk a předmět na divadle, s. 221-223 (Slovo a slovesnost 1940/6).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 14, 1989, č. 3, 13. 2., s. 2
Annotation: K 20. výročí (12. 2.) úmrtí divadelní publicistky.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 20, 2009, č. 2, červen, s. 15-36
Annotation: Studie o pěti částech (kapitola v monografii o O. Krejčovi) popisující mj. hostování činohry Národního divadla v Paříži s Radokovými inscenacemi...
Article
14
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2012, č. 39, březen, s. 79-100
Annotation: Studie o divadelních inscenacích O. Krejči.
Article
16
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 42, 1975, č. 23, 26. 5., s. 14
Annotation: S rozhovorem s dramaturgem J. Řeřichou a herci M. Růžkem a P. Svojtkou.
Article
17
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 41, 1974, č. 40, 23. 9., s. 3
Annotation: Medailon k 70. narozeninám.
Article
18
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 2, únor, s. 34-40
Annotation: Srovnání s hrou M. Uhdeho.
Article
19
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 3, březen, s. 59-61
Annotation: Referát.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 13, 29. 1. 1964, s. 5
Annotation: O text-apealech v Redutě.
Article