By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994, č. 7, září/říjen, s. 17-18
Annotation: Několik úryvků z čtyřiadvacetistránkového doslovu ke sborníku Hnízda stěhovavých ptáků (Brno, Blok 1978); otištěno v rubrice Na okraj.
Article
2
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 237, 12. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 142, 18. 6., s. 6
Annotation: Recenze; též recenze slovníku Jana Čulíka Knihy za ohradou s podtitulem Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1971-1989, Trizonia.
Article
4
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 146, 23. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 122, 26. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 148, 25. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 123, 27. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 94, 21. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 50, 28. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 22, 27. 1., s. 5
Annotation: Nekrolog.
Article
11
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 175, 28. 7., s. 5
Annotation: Poznámka o básníkově životě v Bixley.
Article
12
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 222, 21. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 234, 5. 10., s. 5
Annotation: Recenze, též sbírky veršů: Weiss Lubomír K.: Napříč okolnostem, Praha l992.
Article
14
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 281, 30. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 305, 30. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 11, 1989, s. 120-161
Annotation: Studie (ve slovenštině), v oddílu Výrazová organizácia textu.
Article
17
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 19, 1986, č. 4, srpen, s. 100-102
Annotation: Narozen 8. 8. 1926, zemřel 17. 1. 1967.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 96, 1981, č. 270, 14. 11., příl. Čtení na konec týdne, č. 45, s. 4
Annotation: Šomková Eleonora; životopis milenky K. H. M. (25. 2. 1817-1. 10. 1891).
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 102, 1987, č. 27, 3. 2., s. 5
Annotation: Polemika s recenzí: Vybíral Zbyněk, O městě jako chladném úlu (R, 13. 12. 1985), a s jeho recenzí sbírek: Bratršovská Zdena, Chůdy po předcích,...
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 8, říjen, s. 129-130
Annotation: Recenze.
Article