By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 5, 20. 1. 1997, s. 256-260
Annotation: Recenze souboru studií z let 1956 - 1972.
Article
2
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 3/4, s. 88-93
Annotation: Studie; podrobněji o knižní prvotině N. Žilky [patrně slovenské, bez bibl. údajů].
Article
3
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 3/4, s. 109-110
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 3/4, s. 110-111
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 3/4, s. 114-115
Annotation: Recenze bibliofilie.
Article
6
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 3/4, s. 115-116
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 3/4, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 2, 2002, č. 4, s. 295-297
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 11, 2002, s. 433-443
Annotation: Studie.
Article
11
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 7, 2003, č. 3/4, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 7, 2003, č. 3/4, s. 111
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 7, 2003, č. 3/4, s. 112
Annotation: Recenzní přehled; celkově o edici.
Article
14
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 1, listopad 2003, s. 26
Annotation: Referát.
Article
15
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 1, listopad 2003, s. 37
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 1, listopad 2003, s. 44
Annotation: Referát.
Article
17
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 1, listopad 2003, s. 44
Annotation: O ustavení Komise pro vydávání spisů J.D. a utvoření jednotlivých sekcí.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 5. 2., s. 19
Annotation: Odpověď na kritiku (Tvar č. 2/2004).
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 18. 3., s. 2
Annotation: Článek o práci na knize a o záměru vydat manuskript F. Němce.
Article
20
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 2, únor 2004, s. 39
Annotation: Referát o konferenci slavistů.
Article