By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Agentura Beat Nebeat [samizdat]. -- Roč. [7], 1975, č. 7, srpen/září, s. 9-10
Annotation: Fejeton o tom, jak si navzájem lidé dělají radost; doplněn úvodní poznámkou k osobě a k objevu fejetonu.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 1, [17. 2.], s. 19-23
Annotation: Též o vlastní literární činnosti a činnosti redaktora v nakladatelství Albatros a literární činnosti jeho přátel.
Article
3
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 67, 2005, č. 3, březen, s. 12
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce z deníku židovského chlapce z let 1941-42 (s. 12-13).
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 29, 15. 8., s. 44-46
Annotation: Rozhovor, mj. o odvolání rabína Sidona.
Article
5
6
In: Souhvězdí smutku. -- s. 5-9
Annotation: Předmluva ředitele Židovského muzea v Praze; antologie obsahuje krátké prózy uvedených autorů (s jejich medailonky, zařazovanými průběžně);...
Book Chapter
7
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 172, 24. 7., s. 13
Annotation: Rozhovor o knize; autor též překladatel z hebrejštiny a z francouštiny.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2009, č. 24, 9. 6., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s ředitelem Židovského muzea v Praze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 181, 5. 8., s. A8
Annotation: Fejeton k osobnosti a názorům rabiho Löwa v souvislosti s níže zmíněnou výstavou.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 202, 29. 8., s. D9
Annotation: Esej k mýtu o Golemovi rabiho Löwa a významu slova golem v židovské mystice.
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 208, 5. 9., s. D7-D8
iDnes.cz [online]. -- 4. 9. 2009
Annotation: Esej k legendám o Golemovi v souvislosti s 400. výročím úmrtí rabína Jehudy Levy ben Becalela.
Article
12
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 71, 2009, č. 10, říjen, s. 9
Annotation: Komentář k náhodně objevenému výstřižku s glosou V. Machové (Rudé právo, 25. 6. 1971) napadající J. Seiferta za předmluvu k výboru z dopisů...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 46, 18. 11., s. 82
Annotation: Odpovědi na otázky v rubrice Výslech.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 279, 28. 11., s. 9
Annotation: Polemická glosa k článku D. Iwashity Čistí neantisemité (LN 11. 10. 2008).
Article
15
In: Osm světel. -- s. 7-12
Annotation: Předmluva k více než 70 příběhům inspirovaným Talmudem, midraši a vyprávěním sefardských i aškenázských Židů; kniha, napsaná před více...
Book Chapter
16
17
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 37, 1978, č. 124, 27. 6., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
18
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 34, 1975, č. 37 (nedělní), 13. 9., s. 7
Annotation: K 20. výročí úmrtí 14. 9.
Article
19
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 34, 1975, č. 72, 15. 4., s. 6
Annotation: Vyhlášení soutěže, týkající se též literatury.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 71, 24. 3., s. 5
Annotation: Protest ředitele Židovského muzea v Praze.
Article