By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [98]-[110] [1]-13
Annotation: Reakce na nekrolog J. Dietla od I. Klímy
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [91]-[104]
Annotation: Autobiografická povídka, uvedená prologem s dedikací L. Vaculíkovi.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [94]-[97] [1]-4
Annotation: Jubilejní článek ve formě vzpomínky na setkání s V. Chramostovou.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [30]-[38] 1-9
Annotation: Povídka.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [55]-[65] [1]-11
Annotation: Autobiografická povídka.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [2], únor, s. 26-28
Annotation: Dopis M. Kopeckému, v němž mu autor vyčítá jeho projev proti emigrantům po roce 1968, projev přednesený na Sjezdu Svazu českých dramatických...
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [64]-[71] ([1]-8)
Annotation: Zamyšlení nad morální zodpovědností literárních autorů, hledání odpovědi na otázku, zda je dílo automaticky propojeno s osobním charakterem...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 2, 15. 1.-6. 2., s. [3]
Annotation: Krátký projev F. Pavlíčka před Nejvyšším soudem ze dne 12. 1. 1978. Pavlíček upozorňuje, že je souzen za neprokázané činy, tj. za dvě nepublikovaná...
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [21]-[25] [1]-5
Annotation: Povídka.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [26]-[32] [1]-7
Annotation: Autobiografická povídka.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 28, 11. 7., s. 3
Annotation: Kritické zamyšlení nad původní rozhlasovou tvorbou, jejíž tradice byla v poválečných letech přerušena.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 5, únor 1957, s. 133-138
Annotation: Studie [úryvek].
Article
13
In: Magazín Klubu Vltava. -- Roč. 9, 2004, č. 1, jaro, s. 17
Annotation: Rozhovor o jeho dramatizaci románu; s biografickou poznámkou.
Article
14
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 34, 2002, s. 237-240
Annotation: Vzpomínky na psaní scénáře k Babičce a k pohádkám B. N.
Article
15
In: Krásná paní. -- ISSN 1214-2166. -- Roč. 1, 2003, č. 3, 21. 5., s. 24-27
Annotation: Vzpomínky - vybráno a upraveno z desetidílné rozhlasové zpovědi.
Article
16
17
In: O divadle 1. -- R. 1990, s. 300-305
Annotation: Úvaha o vztahu díla a osobnosti autora.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 3, březen, s. 2-8
Annotation: Úvaha o současných problémech dramatické tvorby; s kapitolami Drama zaostávající, Odpovědnost a normy pravé i jiné, Dědictví kultu osobnosti,...
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 22, 17. 5. 1967, s. 1
Annotation: O tzv. angažovaném dramatu.
Article