By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 887-889
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 59-62
Annotation: Komentář k edici souboru dosud nepublikovaných dopisů (s. 63-81).
Article
3
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 30, 1998, s. 253-254
Annotation: Přehledová zpráva o torzu osobního fondu L. F. (7 kartonů) uloženém v LA PNP.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 531-533
Annotation: Životopisný portrét germanistky a literární historičky B. Müllerové, zejm. k jejímu studiu problematiky cenzury.
Article
5
6
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 2, 1997, s. 184-197
Annotation: Jako příloha k portrétu K. Sch. připojena edice jeho parafrází dopisů z různých historických dob (uloženo v rodinné pozůstalosti v LA PNP...
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 9, září, s. 37-39
Annotation: Studie s mezititulkem Cenzura a elitní kultura; součást tematického bloku Knihy pod dohledem - Literární cenzura v proměnách času.
Article
8
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 21, prosinec, s. 164-165
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 25, 30. 1., příl. Orientace, s. v
Annotation: Rozhovor s vedoucím Literárního archivu PNP o způsobu získávání a zpřístupňování literárních pozůstalostí (digitalizované fondy by se...
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 4, 10. 4., s. 20-21
Annotation: Rozhovor o knize Hlučná samota, přinášející dokumenty k životu a tvorbě Bohumila Hrabala.
Article
11
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 96 (147), 2017, č. 10, 3. 10., s. 594-595
Annotation: Článek popisující přípravy zákona proti braku a pornografii ve dvacátých letech 20. století, který se nakonec stal součástí tzv. malého...
Article
12
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 29, 1997, s. 240-241
Annotation: Popis fragmentu písemné pozůstalosti K. Schulze, získaného LA PNP v roce 1987 (uloženo v 6 kartonech).
Article
13
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 4, srpen, s. 562-570
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 446-450
Annotation: Soupis.
Article
16
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 17, 2010, č. 4, s. 565-612
Annotation: Studie s kapitolami Insigniáda a veřejná vystoupení spisovatelů v třicátých letech, Obec československých spisovatelů v období mnichovské...
Article
17
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 462-464
Annotation: Popis fondu.
Article
18
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 31, 1999, s. 101-107
Annotation: Článek o vzniku novely K. Schulze "Mlčící ozvěna".
Article
19
In: „Ale mne tato doba bolí...“ Karel Schulz básník, prozaik a novinář. K 100. výročí narození. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 31, 1999, s. 233
Annotation: Přehled pozůstalosti kněze a katechety J. S., mj. editora Pamětí Františka Jana Vaváka, uložené v LA PNP (2 kartony).
Article
20
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 31, 1999, s. 37-51
Annotation: Studie zabývající se počátky novinářské práce K. Schulze; připojena výběrová bibliografie Schulzových příspěvků v "Lidových listech"...
Article