By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Královské české společnosti nauk. -- ISSN 1210-5899. -- Roč. 5, 1953, č. 2, s. 1-21
Annotation: Studie se zabývá podobou a výkladem autentik (tj. listin ověřujících pravost svatých ostatků), které se spolu s ostatky uchovávaly v oltářních...
Article
2
3
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 24, 1990, s. 267-270
Annotation: Komentář k získanému přírůstku LA.
Article
5
6
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 80, 1971, č. 2, s. 155-166
Annotation: Životopisná studie.
Article
8
by Pavlíková, Marie, 1920-1995 jk01092144{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, 1985.
Annotation: Studie obsahuje autorčin úvod a kapitoly Univerzita mezi osvícenstvím a restaurací, Bolzanova cesta k univerzitní profesuře, Univerzitní učitel,...
Book
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 11, 11. 3., s. 1
Annotation: Editorka o knize.
Article
10
11
In: Časopis Společnosti přátel starožitností. -- ISSN 1210-924X. -- Roč. 65, 1957, č. 3, s. 159
Annotation: Zpráva informuje o rukopisném přírůstku do pražského městského archivu. Ve sbírce jsou nově deníky V. V. Tomka (získány od prasynovce Arnošta...
Article
12
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1967, č. 6, s. 12-13
Annotation: Prosba o doplnění pozůstalosti B. Bolzana.
Article
13
by Křivský, Pavel, 1912-1989, Pavlíková, Marie, 1920-1995 jk01092144{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1981.
Annotation: Soupis dokladů, korespondence, přednášek a zápisků ze studií, rukopisů, recenzí a tisků.
Book