By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Other Authors: '; ...Pavlovský, Petr, 1944- skuk0001560...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 5, [leden], s. 354-355
Annotation: Úryvek z monografie J. Tibenského o M. Belovi a jeho vztahu k Societas incognitorum eruditorum "Veľká ozdoba Uhorska".
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 218-221
Annotation: Úvaha o vztahu umělecké a ekonomické hodnoty, a to nejen ve výtvarném umění, jež tvoří ohnisko úvahy, ale mj. i v literatuře; připojena dedikace:...
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 555-556
Annotation: Glosa k vystoupení M. Kocába v představení Nedivadla I. Vyskočila "Nehraje se - což je výstižný název pro setkání s povídkami, verši a dopisy...
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 10, [červen], s. 503-505
Annotation: Recenze květnového vydání Act.
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1986, č. 1, [září], s. 21-22
Annotation: Polemika s článkem "Meč a magie" (Acta incognitorum 10/1986), zejména stran zařazení klasických eposů, jako jsou Homérovy Ilias a Odyssea, do...
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 3, [únor], s. 84-97
Annotation: Zpráva o stavu současného českého divadelnictví na základě živé zkušenosti s festivalem Divadelní mládí / Divadelní mladosť; autor se zabývá...
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 3, listopad, s. 279-282
Annotation: Recenze na stejnojmenné divadelní představení.
Article
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. [844]-[846]
Annotation: Srovnání úrovně divadelního textu a přijetí inscenace diváky, které často kvalitě samotného textu neodpovídá.
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. [847]-[849]
Annotation: Pavlovského polemika s recenzí M. Tůmy na adaptaci Tylovy divadelní hry "Středem Země do Afriky" (in Scéna 2/1977); Pavlovský svou polemiku opírá...
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 9, květen, s. 1149-1150
Annotation: Komentované slovníkové heslo o Societas incognitorum převzaté z Ottova slovníku naučného.
Article
11
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 57, 19. 1.
Annotation: Fejeton o historických milnících exilového nakladatelství manželů J. Škvoreckého a Z. Salivarové "Sixty-Eight Publishers".
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1262-1264
Annotation: Úvodník k číslu, které je posledním číslem ročníku - je speciální svým obsahem (pouze vybraní autoři), rozsahem (část tvoří bibliografie...
Article
13
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 5, leden, s. 367-368
Annotation: Referát o divadelním představení zahraném v srpnu 1977 frekventantům lázeňského pobytu v Luhačovicích.
Article
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 7, březen, s. 526-529
Annotation: Referát o pátém ročníku divadelního festivalu "Horizont 77", který se konal v Brně a jejž se účastnila řada amatérských i profesionálních...
Article
15
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 434-437
Annotation: Referát, v němž autor definuje termín umění a klasifikuje ho.
Article
16
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 8, duben, s. 632-635
Annotation: Referát o divadelní inscenaci zhlédnuté 15. 11. 1978 v pražském Tylově divadle.
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 10, červen, s. 753-755
Annotation: Recenze předchozího čísla časopisu Acta incognitorum a hodnocení aktivit Societas incognitorum.
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 10, červen, s. 779-782
Annotation: Reakce na předchozí články kritizující poměry v Societas incognitorum, otevírající téma absolutismus vs. demokracie a kritizující úroveň...
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 2-3
Annotation: Bilanční zpráva k zahájení 4. ročníku existence Societas incognitorum eruditorum secunda a zároveň 4. ročníku vydávání časopisu Acta incognitorum.
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 9, květen, s. 1062-1096
Annotation: Referát o různých pohledech na estetické funkce antické tragédie (dle jejích autorů), proměňujících se v čase a podle role dramatu ve společnosti.
Article