By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 75-76
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 69-71
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 51/52, 17.-30. 12., s. 100-103
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 103).
Article
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 1, s. 24-27
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 27).
Article
6
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2017, č. 32, s. 29-30
Annotation: Povídka.
Article
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 17. 5. 2005
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. P. Paynem u příležitosti vydání souboru povídek "Figury, figurace, figuranti a figuríny" mj. o ilustracích M. Machaty;...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě i o A. Camusovi; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 6-7
Annotation: Povídka laděná jako fiktivní dopis.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 40, 16. 2., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s editorem knihy vydané z pozůstalosti.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 22. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 18-19 otištěna ukázka z rukopisu Figury, figurace, figuranti a figuríny.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 148, 26. 6., příl. Salon, č. 322, s. 2
Annotation: Zpráva o setkání sedmi básníků v Hořicích v Podkrkonoší a sedmi básních vytesaných do kamene na cestě k lomu "u Josefa".
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 9, září, s. 12
Annotation: Článek o její poezii; připojeny ukázky básní (s. 10-11).
Article
14
In: Jeremiáda aneb Skromný raport s rodinným nádechem. -- s. 447-448
Annotation: Kniha pamětí maďarsko-slovenského žida J. S. na léta 1939 - 1945, psaná v Jindřichově Hradci v letech 1981 - 1986 (vzpomínky na útěk ze Slovenska...
Book Chapter
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 47, 24. 11., s. 15
Annotation: Emoční výron v částech Česká literatura (o knize V. Kahudy), Světová literatura, Odborná literatura.
Article
16
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 11, 2001, č. 12, 21. 12., s. 28-31
Annotation: Rozhovor; souběžně otištěn text Labyrint světa a gasthaus srdce (Nástin dramoletu). S biografickou poznámkou (s. 29).
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 143, 18. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 45, 9. 11., s. 34-35
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a nakladatelem P. P. Paynem o průběhu revolučních událostí v roce 1989. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 17
Annotation: Komentář k Uhlířovu překladu povídky J. Cortázara. Povídka Axolotl je otištěna v překladu P. P. Payneho na s. 17.
Article
20
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2011, č. 46/47, s. 266-267
Annotation: Komentář k jeho překladu žalmu, který je otištěn na s. 268. Na s. 269 otištěn ekumenický překlad, na s. 270 kralický, na s. 271 překlad M....
Article