By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Pečinková, Pavla, 1951- jn19990202015{{{}}}}
Published Humpolec : Nadační fond 8smička, 2019.
Annotation: Monografie se věnuje výtvarnému dílu Josefa Čapka a představuje soupis jeho díla; první ze čtyř dílů soupisu zahrnuje volné kresby zachované...
Book
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 113, 16. 5., příl. Magazín, s. 21-24
Magazín. -- 7. 6. 2020
Annotation: Rozhovor s P. Pečinkovou o projektu "Pracoval jsem mnoho", který je věnován především výtvarnému dílu J. Čapka.
Article
4
In: Publicistika. -- s. 317-329
Annotation: Ediční poznámka; - chronologicky řazený soubor textů J. Čapka vztahujících se k výtvarnému umění a publikovaných v letech 1905-1920 především...
Book Chapter
5
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 60, září, s. 236-240
Annotation: O A. Divišovi a monografii vydané u příležitosti výstavy jeho prací.
Article
6
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2003, č. 42, s. 51-55
Annotation: Studie; přetištěno z katalogu výstavy The Origins of Book Design. Josef Čapek and Czech Avantgarde (Tokio 2003).
Article
7
8
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2001, č. 19, březen, s. 68-75
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Světla města. -- s. 9-11
Annotation: Úvodní text (anglicky s. 11-14, francouzsky s. 14-17) k obrazovému katalogu, doprovozeném trojjazyčným komentářem V. Karlíka; - s medailonem V....
Book Chapter
11
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2011, č. 100, březen, s. 5
Annotation: Poznámka k vydání soukromého tisku v nákladu 300 výtisků k Vánocům 2010.
Article
12
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2007, zvl. č.-Šedesát let Společnosti bratří Čapků, s. 49-56
Annotation: Přetištěno ze Zpravodaje Společnosti bratří Čapků č. 34 (1995).
Article
13
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 33, 1998, č. 1, s. 19-25
Annotation: Studie; s biografickou poznámkou o P. P. na s. 19.
Article
15
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 38, 1990, č. 1, s. 84-87
Annotation: Recenze.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 37, 14. 9., s. 10-11
Annotation: Studie, zkráceně přetištěná z: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, č. 34. S úryvky ze statí J. Č. a: Teige Karel.
Article
19
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 20, 1983, č. 1, s. 30-48
Annotation: Čapek Karel; o jejich výtvarněkritické publicistice od roku 1910 do 1. světové války.
Article
20
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 33, 1981, č. 1, s. 60-69
Annotation: Čapek Josef; přehledová stať o příspěvcích v časopisech Moravský kraj, Moravskoslezská revue, Snaha, Ženská revue; s připojenou bibliografií...
Article