By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 150-152
Annotation: Portrét.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 53-56
Annotation: Studie ke 100. výročí úmrtí J. Vrchlického.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 66-74
Annotation: Úvaha, zdůrazňující nutnost opuštění úzce nacionální perspektivy při studiu i výuce literatury, především literatury 19. století.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 2, s. 62-69
Annotation: Stať o obrazu české historie v literatuře 19. a 20. století, zejména o vymezení Čechů vůči Němcům.
Article
5
In: Vlastivědný sborník Podřipsko. -- ISSN 1211-8133. -- Sv. 8, 1998, č. 1, s. 133
Annotation: Recenze svazku obsahujícího mj. vzpomínky na J. Seiferta, rozhovor s jeho dcerou a B. Novákem a cosi o H. Sonnenscheinovi-Sonkovi.
Article
6
8
In: Zpravodaj katedry bohemistiky. -- Roč. 9, 1999, č. 1, prosinec, s. 39-41
Annotation: Přehledová stať.
Article
9
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 451-464
Annotation: Referát z konference; o chápání české a česko-německé literatury.
Article
10
11
13
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 3, 1993, č. 217, 18. 9., s. 20
Annotation: Medailón osobnosti Podřipska.
Article
14
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 2, 1992, č. 268, 14.-15. 11., s. 16
Annotation: K jedné cestě B. N. do Drážďan.
Article
15
by Peřina, Josef, 1945-2020 pna2006334552{{{}}}}
Published Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1989
Annotation: Skriptum zpracovává období do konce 19. století; s úvodem (s. 3-6), s abecedně řazenými hesly autorů (s. 5-179); s rejstříkem měst, obcí a...
Book
16
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 33, 1981, č. 287, 4. 12., s. 5
Annotation: O rukopisném konceptu Cesta z Čech.
Article
17
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 40, 1988, č. 2, 4. 1., s. 5
Annotation: O: Pfleger Kopidlanský Antonín (1811-1896); citováno z jeho knihy Vzpomínky.
Article
18
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 38, 1986, č. 176, 29. 7., s. 5
Annotation: K 150. výročí narození.
Article
19
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 39, 1987, č. 249, 23. 10., s. 5
Annotation: Medailón; k 25. výročí úmrtí.
Article
20
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 35, 1983, č. 232, 1. 10., s. 12 a 16
Annotation: Lumír.
Article