By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 23, 27. 1., s. 4
Annotation: Studie o české klasické literatuře 19. století a rozvíjení jejích tradičních hodnot v éře socialismu; s otištěním dvou básní.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 3, s. 320-321
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 25, 19. 6., s. 4
Annotation: Medailon V. Beneše Třebízského k 70. výročí úmrtí 20. 6.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 18, 30. 4., s. 4
Annotation: Medailon; s kresbou neznámého autora.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 185, 5. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1537-1544
Annotation: Studie o literární kritice díla Aloise Jiráska. Dle autora mu Moderní revue a Arne Novák jako zastánci "kosmopolitismu" vyčítají "provincialitu",...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 22, 22. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 2, 1960, č. 9, s. 22-23
Annotation: Autor upozorňuje na rozporuplné přijímání Jiráskova díla, a to jak ideové, tak estetické. Podrobněji se věnuje recepci Jiráska v období před...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 3, 4. 1., s. 3
Annotation: Recenze s citací z předmluvy L. Štolla.
Article
11
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 10, 1956, č. 8, srpen, s. 875-880
Annotation: Kritika.
Article
12
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [2], 2005, č. 1, [leden], s. 6
Annotation: Kritická glosa k článku Š. Koskové Tajemný autor Slezských písní (č. 07/2004), oživujícímu hypotézu J. Vochaly o O.B. Petrovi jako autoru...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 169-170
Annotation: Nekrolog věnovaný E. Strohsové.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 5, s. 500-505
Annotation: Studie.
Article
15
In: Poemas. -- s. 371-390
Annotation: Úryvky studie převzaté z knihy Z. Pešata Dialogy s poezií (Praha, Čs. spisovatel 1985, původně in: Jak číst poezii, 2. vyd., Praha 1969, ještě...
Book Chapter
16
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 103-105
Annotation: Analýza uvedené Vrchlického sbírky sestávající z oddílů: Adagio, Andante, Scherzo a Largo.
Article
17
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 521-524
Annotation: Interpretační stať.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 69-73
Annotation: Příspěvek přednesený na brněnské konferenci Oleg Sus redivivus.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 26, 1. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article