By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 39, 2000, s. 157-168
Annotation: První část srovnávací studie - interpretace Kafkovy novely.
Article
3
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 40, 2001, s. 103-109
Annotation: Studie.
Article
4
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 41, 2002, s. 91-102
Annotation: Druhá část srovnávací studie - interpretace Dostojevského hrdiny pana Holjadkina (na závěr srovnání s Řehořem Samsou); s kapitolkami: Proměna...
Article
5
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 37, 1998, s. 7-8
Annotation: Nekrolog; na konci svazku je zařazena Bibliografie prof. PhDr. Vladimíra Kostřici, DrSc. (s. 115-143).
Article
6
7
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 2, 1984, č. 2, únor, s. 65-66
Annotation: Pomjalovskij Nikolaj Gerasimovič; recenze.
Article
8
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 29, 1990, s. 4-5
Annotation: Medailón k 60. narozeninám (14. 5. 1991).
Article
9
In: Nová svoboda. -- Roč. 43, 1987, č. 120, 26. 5., s. 5
Annotation: Konalo se v Olomouci pod vedením: Zahrádka Miroslav za účasti českých, slovenských, sovětských a německých (NDR) rusistů; cílem snah je vytvoření...
Article
10
11
In: Nová svoboda. -- Roč. 36, 1980, č. 281, 27. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 27, 1982, č. 1, leden, s. 21-26
Annotation: Přehledová stať o letech 1924-1972.
Article
14
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 5, 2013, č. 1, s. 33-43
Annotation: Studie vychází z předpokladu, že kategorie nespolehlivého vypravěče je založena textovým rozporem, na nějž je čtenář nucen kognitivně reagovat,...
Article
15
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 4, 1994, č. 1, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 3, 1993, č. 3, s. 50-52
Annotation: Referát o 11. konferenci pořádané v Olomouci v srpnu 1993.
Article
17
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 23, 1984, s. 86-91
Annotation: Recenze sv. 25 (s vročením 1983, vyšel v polovině roku 1984).
Article
18
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 2, 1992, č. 1, s. 49-51
Annotation: Referát o konferenci pro středoškolské učitele ruštiny za mezinárodní účasti (Olomouc, srpen 1992).
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 644-647
Annotation: Polemická reakce na recenzi knihy H. Ulbrechtové, kterou v pro ČL č. 1/2012 napsala A. Machoninová; týká se zejm. (ne)dostatečného citování...
Article