By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy novinky. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 11, 2001, č. 18, 14. 5. - 20. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor s předsedou ediční rady nakladatelství Filosofia J. Pecharem.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 26. 3., s. 8
Annotation: Recenze českých překladů děl A. Bretona, Y. Bonnefoye a (v závěrečné části Vlastní život slov) K. Miloty a B. Grögerové.
Article
3
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 30-31
Annotation: Úvaha o roli komunistické ideologie v poválečném literárním životě a o významu pojmu "generace" v tomto kontextu, se vzpomínkou na autorova...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 79
Annotation: Recenze.
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 10., s. 8
Annotation: Recenze; s úvodní stručnou redakční poznámkou.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 3, 7. 3., s. 46-49
Annotation: Portrét V. Černého se zabývá především jeho kritickými postoji vůči projevům české lyrické tvorby.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 29. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 103-106
Annotation: Polemika.
Article
12
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 13. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 326-330
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 3. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
16
17
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 35, 30. 8., s. 6
Annotation: Recenze zmiňující v úvodu literárněvědné výzkumy L. Doležela.
Article
19
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 11-12
Annotation: Recenze.
Article