By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [74]-[76] [1]-3
Annotation: Polemika s článkem exilového autora A. Brouska " Národní... rukojimí?" (Rozmluvy 7/1985), v němž reagoval na Seifertovu řeč k udělení Nobelovy...
Article
2
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [2]
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [92]-[93] [1]-2
Annotation: Glosa k tiskové zprávě o teroristickém útoku v Českých Budějovicích, v níž byly podstatné údaje zamlčeny.
Article
5
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [39]-[46] [1]-8
Annotation: Úvaha o hodnotě slov, cennosti jazyka, komunistickém internacionalismu a jednotě národa a jazyka.
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [4]
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [76]-[78] [1]-3
Annotation: Úvaha nad individualistickým hnutím mládeže.
Article
9
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [23]-[40] [1]-18
Annotation: Rozhovor o životě a tvorbě.
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], leden, s. [65]-[66] [1]-2
Annotation: Recenze dvou autobiografických románů českého exilového spisovatele, obsahující zamyšlení nad pražskou česko-německo-židovskou kulturní...
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 61-63
Annotation: Recenze samizdatového vydání sborníku fejetonů L. Vaculíka - "Jaro je tady"; autor zároveň komentuje Vaculíkův styl.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [2], únor, s. 12-15
Annotation: Povídka, datovaná "Praha - leden 1989".
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], květen, s. 17-21
Annotation: Povídka ze sbírky "Na co umírají muži".
Article
15
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 5, s. 102-106
Annotation: Povídka ze sbírky "Na co umírají muži".
Article
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [7], září s. 52-64
Annotation: Povídka.
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [71]-[73] [1]-3
Annotation: Poznámka k textu M. Šimečky "Kasparov první".
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [1], leden, s. [72]-[84] [1]-13
Annotation: Povídka.
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 13, 24. 3., s. 80-86
Annotation: Úryvky z rozhovorů, které J. L. vedl s K. Peckou v letech 1990 - 1993; s portrétem K. P. nazvaném Sám proti osudu.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 111, 12. 5., s. 12
Annotation: Úvaha v rubrice Poslední slovo.
Article