By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. [16]-21
Annotation: Esej zabývající se proměnami české politiky v čase a naznačující i určitá východiska, jak aktuální situaci zlepšit; připojena je biografická...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 26, příl. Orientace, s. viii
Annotation: Anotace knihy rozhovorů K. Hvížďaly s J. Přibáněm "Hledání dějin : o české státnosti a identitě : 883 - 1918 - 2018 : rozhovor", jež se...
Article
3
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 9. 2017
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Prostor; s úvodní poznámkou.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 288, 10. 12., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Esej s mezititulky Politické ohledy, Přípravy zjevné politizace, Politika korektnosti, Politika (ne)úspěchu, Politika žánru.
Article
5
In: Na okraji zmizelého. -- s. 7
Annotation: Autorova úvodní poznámka k románu napsanému v letech 1982-1985 v New Yorku.
Book Chapter
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 3. 2., s. 1
Annotation: Úvodník o spisovatelské, disidentské a politické "složce" Havlovy osobnosti; u příležitosti odchodu V.H. z funkce prezidenta České republiky.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 102, 2. 5., s. 17
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2008, č. 243, 15. 10., s. 6
Annotation: Komentář.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 232, 4. 10., s. 6
Annotation: Úvaha k jubileu.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 24-27
Annotation: Esej, části: Kořeny idejí; Evropa jako literární problém; "Evropa" v Evropě i mimo ni.
Article
12
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 106, s. 33-37
Annotation: Esej; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 62, 14. 3., s. 6
Annotation: Komentář k ocenění.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 95, 23. 4., s. 11
Annotation: Projev při slavnostním představení knihy 22. 4.; o Havlovi-dramatikovi a Havlovi-politikovi.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 295, 18. 12., s. 7
Annotation: Článek.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 5, 7. 1., s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 71, 25. 3., příl. Salon, č. 1218, s. 15
Salon. -- 30. 3. 2021
Annotation: Článek reflektující vztah literatury a tématu dějin a zdůrazňující fakt, že prozatím nevyšel žádný velký český román o koronavirové...
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 233, 5. 10., s. 6
Annotation: Glosa o Havlově postoji ke globalizaci.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 196, 22. 8., s. 6
Annotation: Článek připomíná polemiku o dalším směřování společnosti, kterou mezi sebou vedli v r. 1968 M. Kundera a V. Havel.
Article
20
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 175, 28. 7., příl. Salon, č. 982, s. [3], 5
Salon. -- 3. 8. 2016
Annotation: Recenze, v níž autor román nahlíží z hlediska filosofického traktátu "o revolucích, umění a jejich nositelích" a zamýšlí se nad dnešní...
Article