By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 6, 6. 2., s. 126-127
Annotation: Stať o přínosu Z. Nejedlého v polemikách o významu Aloise Jiráska.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1518
Annotation: Poznámka k článku Jiřího Marka v Novém životě, roč. 1953, č. 9, s. 1015, v němž Marek uvádí, že Julius Fučík vydal v životě jednu knihu,...
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 47-53
Annotation: Úryvek z předmluvy k výboru básní A. Macka. Následují ukázky básní.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 7, 13. 2., s. 7
Annotation: Dvě podstatné části z referátu, který V. P. přednesl na zasedání Kulturní a umělecké rady v předvečer osmdesátých narozenin Z. Nejedlého.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1083-1085
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 455-457
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 67, 1958, č. 1/2, únor, s. 1-7
Annotation: Stať o historickém významu Z. Nejedlého ve vztahu k VŘSR. Též jeho obhajoba vzhledem k J. Pekařovi a E. Rádlovi.
Article
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 24, 12. 6., s. 2
Annotation: Medailon u příležitosti udělení titulu vládou.
Article
10
11
12
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 6, 13. 2. 1948, s. 65-67
Annotation: Stať o osobě a díle Z. Nejedlého je doplněna soupisem jeho díla.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 29, 16. 7., s. 5
Annotation: Kritická glosa k článku nejmenovaného autora [J. Skaličky] Stanislav Kostka Neumann v dnešních dnech (in: Host do domu, 1955, č. 6).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 47, 19. 11., s. 3
Annotation: Medailon A. Macka.
Article
15
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 26, 1951, č. 1/2, s. 2-3
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 13, 28. 3., s. 1
Annotation: Článek k třístému výročí souborného vydání Komenského díla v Amsterodamu.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 1, s. 65-69
Annotation: Studie o principech socialistického realismu v díle Jiřího Wolkera a zrodu proletářské poezie ve 20. letech.
Article
20