By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kaligramy. -- S. 191-199
Annotation: Doslov; s uvedeným komentářem překladatele (s. 190); s dalším komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 3, s. 22-30
Annotation: Recenze o úvodu a dvou částech; v úvodu o bohemistické edici řízené A. Wildovou-Tossi.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 3, s. 54
Annotation: Biografická poznámka k otištěným ukázkám z připravované knihy o kolonizaci Ameriky Příhodná chvíle, 1855 (s. 47-54).
Article
4
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 11-15
Annotation: Úvaha o přítomnosti Cervantesova Dona Quijota v literárním díle B. Hrabala.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 1, s. 45-62
Annotation: Rozhovor, mj. též o V. Černém, M. Kunderovi a práci na odeonských "triptychových" antologiích; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 1, s. 168-177
Annotation: Studie; pod názvem Básnické začátky Bohumila Hrabala předneseno na italsko-české konferenci v Udine.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 250, 26.-28. 10., s. B3
Annotation: Rozhovor v pravidelné rubrice.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 1, s. 21-34
Annotation: Studie.
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2000, č. 19, s. 136-137
Annotation: Nekrolog docenta italské literatury Ústavu románských jazyků a literatur Masarykovy univerzity v Brně.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 1/2, s. 316-319
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 6 (20), 2001, č. 6, červen, s. 1-3
Annotation: Přehled oceněných a úryvek z laudatia, které přednesl Jiří Pelán.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 3, s. 243-253
Annotation: Studie.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 10, prosinec, s. 5-10
Annotation: Rozhovor.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 27, 7. 7., s. 12-13
Annotation: Recenze knih, vše Praha, Kra: Verlaine Paul, Jeden z absolutních, přel. a doslov napsal Vladislav Jan, 1994; Štyrský Jindřich, Život Rimbauda, Dopisy...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 46, 17. 11., s. 10
Annotation: K uvedení v Praze 18. 10. v rámci festivalu Praha - Evropa.
Article
17
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 1/2, 7. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Kurýr Odeonu. -- ISSN 0231-598X. -- R. 1990, léto, s. 1
Annotation: Článek nového šéfredaktora; Odeon.
Article