By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 8, 16.-22. 2., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání CD Rudolf Pellar - Písně (Radioservis); též o Pellarově překladatelské činnosti.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 13, 2003, č. 51, 1. 3., příl. Víkend, s. IV
Annotation: Rozhovor.
Article
3
4
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 291, 11. 12., s. 16
Annotation: K výskytu jeho jména v "seznamu Židů a židovských míšenců v české kultuře", zveřejněném v: Týdeník Politika. Též o překladatelské...
Article
6
In: Týdeník Televize. -- ISSN 1211-7625. -- R. 1993, č. 10, 1.-7. 3., s. 11
Annotation: Rozhovor s překladatelem R. P. u příležitosti jeho 70. narozenin.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 4, 16. 2., s. 10
Annotation: Rozhovor o jeho herecké a překladatelské práci.
Article
8
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 268, 15. 11., příl. Péčko, č. 45, s. 5
Annotation: Rozhovor s hercem, zpěvákem, překladatelem.
Article
10
11
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 99, 1996, č. 8, 20. 2., obálka s. 2
Annotation: Rozhovor; též o překládání.
Article
12
In: Dobrý večerník. -- ISSN 1211-7935. -- Roč. 4, 1996, č. 30, 5. 2., s. 6
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho překladatelské činnosti.
Article
13
In: Studentský časopis. -- Roč. 21, 1941/1942, č. 4, 10. 12. 1941, s. 109
Annotation: O hodnotě básní v S. Č., jimž mnohým R. P. nerozumí.
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2010, č. 7, 9. 2., s. 4-6
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Harmonie. -- ISSN 1210-8081. -- Roč. 17, 2009, č. 3, březen, s. 3-5
Annotation: Rozhovor o jeho vztahu k hudbě.
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 9, 1998, č. 13, 29. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor s překladatelem.
Article
17
18
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 0, 1999, č.-3, září, s. 43-46
Annotation: Rozhovor s překladateli.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 293, 17. 12., příl. Člověk člověku, s. 1, 3
Annotation: Též o jejich překladatelské činnosti.
Article
20
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 11, 1989, č. 4, 24. 2., s. 32
Annotation: Rozhovor s manželi-překladateli.
Article