By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 198, 27. 8., s. 12
Annotation: Rozhovor s bulharskou bohemistkou, mj. o vydávání české literatury v Bulharsku.
Article
2
3
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 1994, č. 2, s. 59-62
Annotation: Článek o M. Kunderovi v Bulharsku.
Article
4
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 1995, č. 1, s. 55-58
Annotation: Proslov na slavnostním večeru u příležitosti vyd. bulharského překladu Kytice.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 13, 9. 6., s. 6-7
Annotation: Recenze nového překladu: Mácha Karel Hynek, Máj.
Article
6
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2010, č. 3/4, s. 86-90
Annotation: Nekrolog V. Rakovského.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 85, 2016, č. 1, s. 1-12
Annotation: Studie obsahuje pokus zrevidovat stávající vědecký konsenzus o tzv. slovanském romantismu a autorčiny vědomé pochyby o jeho existenci v různých...
Article
8
9
10
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 1998, č. 2/3, s. 129-131
Annotation: Nekrolog; - v rubrice In memoriam.
Article
11
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 1998, č. 2/3, s. 132-133
Annotation: Recenze; - v rubrice Preporačitelno bohemočetivo.
Article
12
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 1999, č. 3/4, s. 32-41
Annotation: Studie; - v rubrice Analizat - način na saštestvuvane.
Article
13
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2000, č. 2/3, s. 164-167
Annotation: Recenze; - v rubrice Preporačitelno bochemočetivo.
Article
14
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2001, č. 1/2, s. 33-39
Annotation: O problémech s disertační prací (obhájenou 1998 na FFUK) zabývající se Erbenovými baladami; - v rubrice Spodoleno.
Article
15
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2015, č. 3/4, s. 32-42
Annotation: Studie se zabývá intertextuálními vazbami mezi románem "Válka s mnohozvířetem" V. Párala a Čapkovou "Válkou s mloky". Rovněž polemizuje s...
Article
16
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2017, č. 4, s. 61-71
Annotation: Rozhovor s bulharskou literárněvědně orientovanou bohemistkou a překladatelkou A. Penčevou zejm. o jejích zkušenostech s překládáním české...
Article
17
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 1998, č. 2/3, s. 80-92
Annotation: O Pelcově knize ...a bude hůř; s přeloženou ukázkou (s. 84-92); - pod souborným názvem Literaturnijat eros.
Article
18
by Penčeva, Anželina, 1957- mzk2007424208{{{}}}}
Published Sofija : Heron Press, 2002
Annotation: Disertační práce; s Úvodem (s. 5-17) a s kapitolami: Siraška postelja; Nepoznatijat gost; Zazidana; Vrjašta smola; Sakroviště; Svatbeni rizi; Pladnica;...
Book
19
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2017, č. 1, s. 44-65
Annotation: Bibliografie bulharského bohemisty a etnologa V. Penčeva.
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 9, 15. 11., s. 8-14
Annotation: Přetisk diskuse vedené v rámci níže zmíněné konference pořádané u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena.
Article