By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 2, 26. 1., s. 15
Annotation: Recenze sborníku z interdisciplinárního semináře pořádaného filozofickým ústavem AV ČR.
Article
2
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 14, 2010, č. 1, s. 95-101
Annotation: Recenzní studie k níže zmíněné knize.
Article
3
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 14, 2010, č. 2, s. 89-91
Annotation: Pokračování polemiky nad níže zmíněnou publikací; reakce na článek J. Stejskala v č. 2/2010 časopisu Aluze.
Article
4
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 46, 1998, č. 1, únor, s. 85-87
Annotation: Článek o časopisu.
Article
5
by Peregrin, Jaroslav, 1957- jn20010601556{{{}}}}
Published Praha : OIKOYMENH, 1999.
Annotation: Monografie, s Úvodem (s. 9-23) a s částmi: Saussurovský strukturalismus (s. 25-109, s oddíly: Co je to význam?, Strukturalismus: Heslo nebo pojem?,...
Book
6
by Peregrin, Jaroslav, 1957- jn20010601556{{{}}}}
Published Praha : Triton, 2003.
Annotation: S autorskou Předmluvou (s. 11-12) k souboru textů, napsaných zhruba v posledních deseti letech a uspořádaných do oddílů: Co je to filosofie a...
Book
7
by Peregrin, Jaroslav, 1957- jn20010601556{{{}}}}
Published Praha : Nová beseda, 2018.
Annotation: Monografie populární formou shrnuje některé trendy v nedávném a současném vývoji logiky, která se neustále rozvětvuje prostřednictvím vzniku...
Book
8
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 10, 2000, s. 247-249
Annotation: Popis rukopisné památní knihy.
Article
9
Other Authors: '; ...Peregrin, Jaroslav, 1957- jn20010601556...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 44, 1996, č. 6, prosinec, s. 943-963
Annotation: Studie; též o interpretaci a možnosti dekonstrukce literárních děl.
Article
10
Annotation: Monografie je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; kromě tradičních témat (například problematika...
Book
11
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 8, 1996, s. 166-173
Annotation: Komentář k dopisu J. E. P. libochovickému faráři: Hnojek Antonín Vojtěch a k Hnojkově odpovědi; s faksimile obou dopisů.
Article
12
Annotation: Sborník příspěvků z uvedeného setkání, s oddíly: Jazyk (s. 11-149); Logika (s. 151-232); Věda (s. 233-351); - v oddílu Jazyk s uvedenými příspěvky.
Book
15
by Anýž, Daniel, 1963-, Bartlová, Milena, 1958-, Beránek, Ondřej, 1980-, Borovička, Jan, 1979-, Catalano, Alessandro, 1970-, Čejka, Marek, 1975-, Černý, David, Cílek, Václav, 1955-, Ditrych, Ondřej, 1982-, Doubek, Vratislav, 1965-, Pantazopoulou Drahoňovská, Lucie, Drápal, Dan, 1949-, Drápalová, Kristýna, Fryš, Miloš, 1953-, Hejkalová, Markéta, 1960-, Hokr, Boris, 1984-, Horák, Vít, Hříbek, Tomáš, Humpál, Martin, 1968-, Charvát, Radovan, 1948-, Chýla, Jiří, 1948-, Karpenko, Vladimír, 1942-, Klímová, Helena, 1937-, Kolmaš, Michal, 1985-, Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-, Kopeček, Michal, 1974-, Kotecký, Vojtěch, 1974-, Kouřil, Vladimír, 1944-, Kratochvíl, Petr, 1975-, Křesťan, Jiří, 1957-, Křivánková, Anna, 1982-, Loužek, Marek, 1975-, Luňák, Petr, 1966-, Matějčková, Tereza, 1984-, Mattuš, Jan, 1966-, Mikuláš, Radek, 1964-, Ostřanský, Bronislav, 1972-, Pavlát, Leo, 1950-, Peregrin, Jaroslav, 1957- jn20010601556{{{}}}}, Pilátová, Markéta, 1973-, Přibáň, Jiří, 1967-, Putna, Martin C., 1968-, Schneider, Jiří, 1963-, Smetana, Vít, 1973-, Smolíková, Noemi, Sommer, Vítězslav, 1981-, Tureček, Břetislav, 1970-, Vácha, Jiří, 1938-, Veis, Jaroslav, 1946-, Veselý, Jan, Viklický, Emil, 1948-, Vybíral, Jindřich, 1960-, Zrzavý, Jan, 1964-
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 12, 14. 1., příl. Orientace, s. v-viii
Annotation: Anketa, v níž respondenti odpovídali na otázku: "Mohl(a) byste nám napsat, kterou knihu ze svého oboru byste rád(a) viděl(a) v roce 2017 přeloženou...
Article
16
by Tichý, Pavel, 1936-1994
Published Praha : Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1996.
Other Authors: '; ...Peregrin, Jaroslav, 1957- jn20010601556...
Annotation: Soubor studií P. T. (8. 2. 1936 Brno - 26. 10. 1994 Dunedin, Nový Zéland) z let 1974-1992.
Book