By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1987, č. 10, prosinec, s. 3
Annotation: Úvaha na téma mužnost v české politice a společnosti; datováno: 1931.
Article
2
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 2, 3. 4., s. 29-32
Annotation: Úvaha o reakcích na článek (Ferdinanda Peroutky) ve Svobodných novinách o šancích komunistické strany ve volbách. Před samou úvahou jsou otištěny...
Article
3
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 3, 10. 4., s. 46-48
Annotation: Úvaha o vlastním vztahu ke KSČ. Odpověď mladému herci M. Kopeckému.
Article
4
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 24, 2018, č. 1, březen, s. 13-15
Annotation: Úryvek z knihy "Budování státu" F. Peroutky ku příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.
Article