By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 7
Annotation: Recenze "vlastního nákladu" autora žijícího v Kanadě.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 12. 5., s. 7
Annotation: Recenze; též o předchozím prozaickém díle H. B.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 21, 26. 5., s. 6
Annotation: Recenze románu psaného v letech 1969-72; Kolín n. R., Index 1982.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1994, č. 135, 9. 6., s. 10
Annotation: Recenze sborníku estetických a literárněvědných studií. - Zumr Josef.
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 27, 7. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 31, 4. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 32, 11. 8., s. 7
Annotation: Destinnová Ema; recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 35, 1. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 36, 8. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 37, 15. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 38, 22. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 41, 13. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1994, č. 3, s. 35-37
Annotation: Studie spisovatelské osobnosti J. F. T.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 43, 27. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 46, 17. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 44, 25. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 50, 15. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 5. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article