By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 96
Annotation: Zpráva, jež při příležitosti sedmdesátin Jaroslava Bednáře připomíná jeho básnickou a prozaickou tvorbu.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 108-109
Annotation: Autor konstatuje, že poválečná, tj. publicistická tvorba J. Glazarové plynule navazuje na její románovou tvorbu 30. let.
Article
3
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 1, 20. 1., s. 1-2
Annotation: Článek se věnuje ediční politice: po XX. sjezdu KSSS dochází k většímu otevření vůči starším českým a slovenským dílům a vůči dílům...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 10, s. 420-421
Annotation: Připomenutí nedožitých 80. narozenin Karla Hlaváčka.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 10, s. 426-428
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 123-126
Annotation: Autor se na základě vybraných překladů moderních básnických děl z různých světových literatur zamýšlí nad tím, zda česká poezie dosahuje...
Article
7
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 87-89
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 3, s. 313-316
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 584
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 6, s. 601-603
Annotation: Studie o socialistické poezii vycházející s referátu V. Nezvala na II. sjezdu čs. spisovatelů.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1172
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 8, s. 970-977
Annotation: Stať o proměně české poezie na počátku 50. let od schématické agitační poezie tzv. frézismu po poezii mladých autorů jako M. Kundera či...
Article
14
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1313-1316
Annotation: Studie rekapitulující vývoj české prózy posledního roku.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 633-635
Annotation: Stať o funkci poezie v soudobé socialistické společnosti.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 10, s. 1033-1036
Annotation: Úvaha o předválečném díle Jarmily Glazarové.
Article
18
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 7/8, červenec/srpen, s. 346
Annotation: Soubor recenzních poznámek.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 29, 16. 7., s. 6-7
Annotation: Studie s příklady ze současné české literatury.
Article