By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 2, 11. 2., s. [10]-17
Annotation: Rozhovor o filozofii, mj. o Petříčkově knize "Filosofie en noir". Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 15. 9. 2014
Annotation: Úvaha pronesená na konferenci "Ivan Martin Jirous" a publikovaná v knize "Magorova konference". Autor se zamýšlí nad Jirousovým chápáním undergroundu,...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 591-595
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 253, 29. 10., příl. Kavárna, s. E-I, E-IV
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 5-10
Annotation: Úvaha o přítomnosti Cervantesova Dona Quijota v myšlení M. Foucaulta.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 10, 7. 12., s. 18
Annotation: Esej.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 54, 4. 3., příl. Kavárna, s. D8
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 242, 16. 10., příl. Kavárna, s. [E-I]-[E-II]
Annotation: Nekrolog za francouzským filozofem J. Derridou s poukazem k Derridovu vztahu k Praze, ke vzniku Asociace Jana Husa.
Article
9
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 187
Annotation: Úvaha nad pojmem smyslu.
Article
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 33-38
Annotation: Úvaha o vztahu slova a obrazu, rozvíjející myšlení J. Derridy, především v pojmu diference. Text je obdobou autorova příspěvku na kolokviu...
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 30, 26. 7., s. 31
Annotation: Recenze-esej s mezititulky Proti duchu proroků, Umění věrnosti a já, Nevydírejme. - V 1. části o Kunderově teorii románu skryté v jeho románech,...
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 37, 13. 9., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 42, 18. 10., s. 28
Annotation: Recenze detektivky v Praze žijící autorky; v rubrice Knihy.
Article
18
19
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 3, září, s. 51-53
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 11, 2000, č. 28, 3.-9. 7., s. 22
Annotation: Studie u příležitosti 15-svazkového výboru ze Šlejharova díla.
Article